SSG ägs av de sex största skogsindustrikoncernerna i Sverige.

Styrelse

  • Anders Nilsson, ordförande
  • Charlotta Engman, BillerudKorsnäs AB
  • Ingela Ekebro, SCA AB
  • Ola Walin, Södra Cell AB
  • Ola Schultz-Eklund, Holmen AB
  • Malin Nordin, Metsä Board
  • Peter Olsson, Stora Enso AB
  • Mats Jakobsson, VD SSG
  • Roland Nilsson, personalrepresentant SSG