Ytskyddskommittén träffas digitalt och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Datum: 22 september
Plats: Teams-möte