Ytskyddskommittén diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Datum: 12 maj
Plats: Teams-möte