Ytskyddskommittén håller ett  avstämningsmöte för att gå igenom pågående projekt och händelser. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Datum: 12 juni
Plats: Skype