Rörsystemkommittén håller ett  avstämningsmöte för att gå igenom pågående projekt och händelser. Läs mer om Rörsystemkommittén.

Datum: 27 juni
Plats: Skype