Mekankommittén håller ett avstämningsmöte och diskuterar pågående projekt och kommande händelser inför årets höstmöte. Läs mer om Mekankommittén.

Datum: 10 september
Plats: Teams-möte