Mekankommittén håller ett avstämningsmöte för att gå igenom pågående projekt och händelser. Läs mer om Mekankommittén.

Datum: 10 september
Plats: Skype