Driftsäkerhet och effektivitetskommittén håller ett avstämningsmöte inför årets höstmöte och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén. 

Datum: 27 augusti
Plats: Teams-möte