Driftsäkerhet och effektivitetskommittén håller ett avstämningsmöte för att gå igenom pågående projekt och händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Datum: 28 augusti
Plats: Skype