23 okt | SSG Hydraulikdagar

Konferens

SSG Hydraulikdagar samlar verksamma inom hydraulik i Sverige för två dagar med nyheter, information och erfarenhetsutbyte inom hydraulikområdet. Deltagarna är verksamma inom underhåll, inköp konstruktion, eller har kontakt med hydraulik på ett annat sätt. SSG Hydraulikdagar har arrangerats sedan 2009. Läs mer och anmäl dig!

Start: 23 oktober
Slut: 24 oktober
Plats: Borlänge

6 nov | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Möte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas och diskuterar aktuella frågor och kommande projekt. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Start: 6 november
Slut: 7 november
Plats: Husum

6 nov | Industri & Framtid - i samarbete med Di

Konferens

Sverige som industriland har stolta traditioner men med hela världen som spelplan och en digital revolution förändras gamla sanningar. Sverige har potential vara en stark industrination även framöver, men vad är egentligen status just nu? Vilka blir nycklarna för att vara en kraft att räkna med även i framtiden? Läs mer och anmäl dig här!

Datum: 6 november
Plats: Grand Hotel Stockholm

14 nov | Kommittémöte: Bygg

Möte

Byggkommittén träffas och diskuterar aktuella frågor och kommande projekt. Läs mer om Byggkommittén.

Datum: 14 november
Plats: Stockholm

19 nov | Kommittémöte: Ytskydd

Möte

Ytskyddkommittén träffas och diskuterar aktuella frågor och kommande projekt. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Start: 19 november 12:00
Slut: 20 november 12:00
Plats: Stockholm

21 nov | Supply Chain Outlook 2019

SSG deltar

SSG deltar och ställer ut på Supply Chain Outlook 2019.

Datum: 21 november
Plats: Vinterträdgården, Grand Hôtel

22 nov | Effektivisera din inköpsprocess

Möte

SSG bjuder in till en inspirerande frukost på Elite hotell i Karlstad för att prata om hur du kan säkra dina leverantörsavtal.

Under frukosten berättar vi mer om vår senaste utgåva av SSG Leveranskontrakt som lanserades i slutet av april. Målsättningen med det nya reviderade kontraktet har varit att skapa ett mer effektivt förhållningssätt och nyttjande för dess användare.

Vi kommer också informera om andra spännande nyheter som sker inom SSG. Efter presentationen kommer ni att ha möjlighet att ställa frågor och träffa några av våra medarbetare inom området för vidare diskussioner.

Anmäl dig här!

Datum: 22 november
Plats: Elite hotell, Karlstad

26 nov | Kommittémöte: El

Möte

Elkommittén träffas och diskuterar aktuella frågor och kommande projekt. Läs mer om Elkommittén.

Datum: 26 november
Plats: Knivsta

27 nov | SSG Elansvarsträff

Konferens

SSG Elansvarsträff samlar nära 100 personer varje år för nyheter, erfarenhetsutbyte och nätverkande inom elsäkerhetsområdet. Träffen har arrangerats årligen sedan 1999 och löper över en och en halv dag. SSG Elansvarsträff är ett uppskattat forum i branschen där verksamma inom el och elsäkerhet får möjlighet att träffas, få konkreta tips och råd för att ta sitt arbete vidare. Läs mer och anmäl dig!

Start: 27 november
Slut: 28 november
Plats: Nova Park, Stockholm

2 dec | Kommittémöte: Mekan

Möte

Mekankommittén träffas och diskuterar året som varit samt aktuella frågor och kommande projekt. Läs mer om Mekankommittén. 

Start: 2 december
Slut: 3 december
Plats: Sundsvall

10 dec | Effektivisera din inköpsprocess

Möte

SSG bjuder in till en inspirerande frukost i Sundsvall för att prata om hur du kan säkra dina leverantörsavtal.

Under frukosten berättar vi mer om vår senaste utgåva av SSG Leveranskontrakt som lanserades i slutet av april. Målsättningen med det nya reviderade kontraktet har varit att skapa ett mer effektivt förhållningssätt och nyttjande för dess användare.

Vi kommer också informera om andra spännande nyheter som sker inom SSG. Efter presentationen kommer ni att ha möjlighet att ställa frågor och träffa några av våra medarbetare inom området för vidare diskussioner.

Anmäl dig här!

Datum: 10 december
Plats: SSGs lokaler, Skönsbergsvägen 3, Sundsvall

17 mar | SSG Säkerhetskonferens 2020

Konferens

SSG Säkerhetskonferens är ett av Sveriges största forum för arbetsmiljö och säkerhet och har arrangerats sedan 2006. Varje år samlas ett stort antal deltagare, verksamma inom arbetsmiljö, säkerhet, arbetarskydd och liknande, både från industrin, forskning och myndigheter, för att diskutera viktiga frågor kring ämnet och lyssna på föreläsningar. Läs mer och föranmäl dig!

Start: 17 mar 2020
Slut: 18 mar 2020
Plats: Quality Hotel Globe, Stockholm