24 nov | Kommittémöte: El

Kommittémöte

Elkommittén diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Elkommittén.

Datum: 24 november

25 nov | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Kommittémöte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas digitalt för årets höstmöte, där man kommer att diskutera kommitténs pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Start: 25 november
Slut: 26 november
Plats: Digitalt

25 nov | SSG Elansvarsträff 2020

Konferens

SSG Elansvarsträff samlar nära 100 personer varje år för nyheter, erfarenhetsutbyte och nätverkande inom elsäkerhetsområdet. Träffen har arrangerats årligen sedan 1999 och löper över en och en halv dag. SSG Elansvarsträff är ett uppskattat forum i branschen där verksamma inom el och elsäkerhet får möjlighet att träffas, få konkreta tips och råd för att ta sitt arbete vidare. Läs mer och anmäl dig!

Start: 25 november
Slut: 26 november
Plats: Digitalt

3 dec | Versionsuppdatering SSG Produktdatabas

Webbinarie

1 december produktionssätts en versionsuppdatering av SSG Produktdatabas. 

Produktionssättningen innebär följande nyheter:

  • Begäran om SSG artikelnummer på katalogartikel
  • Enbart giltiga artikelbenämningar syns vid registrering av artikel
  • Normartiklar mer synliga via widget
  • Bättre användarvänlighet för att föra över artikel

Vill du ta del av uppdateringarna? Koppla upp dig på vårt webbinarie vi kommer hålla i ämnena den 3 december. Läs mer här!

Datum: 3 december
Tid: 10:00–10:30
Plats: Teams-möte

23 mar | SSG Säkerhetskonferens 2021

Konferens

SSG Säkerhetskonferens är ett av Sveriges största forum för arbetsmiljö och säkerhet och har arrangerats sedan 2006. Varje år samlas ett stort antal deltagare, verksamma inom arbetsmiljö, säkerhet, arbetarskydd och liknande, både från industrin, forskning och myndigheter, för att diskutera viktiga frågor kring ämnet och lyssna på föreläsningar. Läs mer och anmäl dig!

Start: 23 mar 2021
Slut: 24 mar 2021
Plats: Digitalt