27 aug | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Möte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén håller ett avstämningsmöte inför årets höstmöte och diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén. 

Datum: 27 augusti
Plats: Teams-möte

13 okt | Kommittémöte: Mekan

Möte

Mekankommittén stämmer av pågående projekt och kommande händelser inför årets höstmöte. Läs mer om Mekankommittén.

Datum: 13 oktober
Plats: Teams-möte

21 okt | SSG Hydraulikdagar

Konferens

SSG Hydraulikdagar samlar verksamma inom hydraulik i Sverige för två dagar med nyheter, information och erfarenhetsutbyte inom hydraulikområdet. Deltagarna är verksamma inom underhåll, inköp konstruktion, eller har kontakt med hydraulik på ett annat sätt. SSG Hydraulikdagar har arrangerats sedan 2009. Läs mer och föranmäl dig!

Start: 21 oktober
Slut: 22 oktober
Plats: Information kommer inom kort

4 nov | Kommittémöte: Produktdatabas

Kommittémöte

Produktdatabaskommittén diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Produktdatabaskommittén.

Datum: 4 november

17 nov | Kommittémöte: Mekan

Möte

Mekankommittén träffas på BillerudKorsnäs Gruvöns bruk (preliminärt) för årets höstmöte. Där kommer kommittén att diskutera pågående projekt, kommande händelser samt besöka fabriken. Läs mer om Mekankommittén.

Start: 17 november
Slut: 18 november
Plats: BillerudKorsnäs Gruvöns bruk

25 nov | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Möte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas på Rottneros Vallviks bruk (preliminärt) för årets höstmöte, där man kommer att diskutera kommitténs pågående projekt och kommande händelser samt besöka fabriken. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Start: 25 november
Slut: 26 november
Plats: Rottneros Vallviks bruk

23 mar | SSG Säkerhetskonferens 2021

Konferens

SSG Säkerhetskonferens är ett av Sveriges största forum för arbetsmiljö och säkerhet och har arrangerats sedan 2006. Varje år samlas ett stort antal deltagare, verksamma inom arbetsmiljö, säkerhet, arbetarskydd och liknande, både från industrin, forskning och myndigheter, för att diskutera viktiga frågor kring ämnet och lyssna på föreläsningar. Läs mer och anmäl dig!

Start: 23 mar 2021
Slut: 24 mar 2021
Plats: Quality Hotel Globe, Stockholm