3 nov | SSG Hydraulikdagar

Konferens

SSG Hydraulikdagar samlar verksamma inom hydraulik i Sverige för två dagar med nyheter, information och erfarenhetsutbyte inom hydraulikområdet. Deltagarna är verksamma inom underhåll, inköp konstruktion, eller har kontakt med hydraulik på ett annat sätt. SSG Hydraulikdagar har arrangerats sedan 2009.

I år erbjuder vi en rad kostnadsfria digitala semniarium, som kompensation för att årets SSG Hydraulikdagar utgår och skjuts fram till 2021.

Läs mer och anmäl dig!

Start: 3 november
Slut: 12 november
Plats: Digitalt

4 nov | Kommittémöte: Produktdatabas

Kommittémöte

Produktdatabaskommittén diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Produktdatabaskommittén.

Datum: 4 november

5 nov | Kommittémöte: Rörsystem

Kommittémöte

Rörsystemkommittén diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Rörsystemkommittén.

Start: 5 november
Slut: 6 november

17 nov | Kommittémöte: Ytskydd

Kommittémöte

Ytskyddskommittén diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Start: 17 november
Slut: 18 november

17 nov | Kommittémöte: Mekan

Möte

Mekankommittén träffas på BillerudKorsnäs Gruvöns bruk (preliminärt) för årets höstmöte. Där kommer kommittén att diskutera pågående projekt, kommande händelser samt besöka fabriken. Läs mer om Mekankommittén.

Start: 17 november
Slut: 18 november
Plats: BillerudKorsnäs Gruvöns bruk

19 nov | Kommittémöte: Bygg

Kommittémöte

Byggkommittén diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Byggkommittén.

Datum: 19 november

24 nov | Kommittémöte: El

Kommittémöte

Elkommittén diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Elkommittén.

Datum: 24 november

25 nov | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Kommittémöte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén träffas på Rottneros Vallviks bruk (preliminärt) för årets höstmöte, där man kommer att diskutera kommitténs pågående projekt och kommande händelser samt besöka fabriken. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Start: 25 november
Slut: 26 november
Plats: Rottneros Vallviks bruk

23 mar | SSG Säkerhetskonferens 2021

Konferens

SSG Säkerhetskonferens är ett av Sveriges största forum för arbetsmiljö och säkerhet och har arrangerats sedan 2006. Varje år samlas ett stort antal deltagare, verksamma inom arbetsmiljö, säkerhet, arbetarskydd och liknande, både från industrin, forskning och myndigheter, för att diskutera viktiga frågor kring ämnet och lyssna på föreläsningar. Läs mer och anmäl dig!

Start: 23 mar 2021
Slut: 24 mar 2021
Plats: Quality Hotel Globe, Stockholm