28 aug | Kommittémöte: Driftsäkerhet och effektivitet

Möte

Driftsäkerhet och effektivitetskommittén håller ett avstämningsmöte för att gå igenom pågående projekt och händelser. Läs mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén.

Datum: 28 augusti
Plats: Skype

29 aug | SSG Masters 2019

Övrigt

Välkommen till SSGs årliga golftävling - SSG Masters. Är du intresserad av att delta, kontakta caroline.selling@ssg.se

Datum: 29 augusti
Plats: Sundsvalls GK

10 sep | Kommittémöte: Mekan

Möte

Mekankommittén håller ett avstämningsmöte för att gå igenom pågående projekt och händelser. Läs mer om Mekankommittén.

Datum: 10 september
Plats: Skype

10 sep | Kommittémöte: El

Möte

Elkommittén diskuterar aktuella frågor och kommande projekt. Läs mer om Elkommittén.

Datum: 10 september
Plats: Skype

12 sep | Kommittémöte: Bygg

Möte

Byggkommittén håller ett avstämningsmöte för att gå igenom pågående projekt och händelser. Läs mer om Byggkommittén.

Datum: 12 september
Plats: Skype

23 okt | SSG Hydraulikdagar

Konferens

SSG Hydraulikdagar samlar verksamma inom hydraulik i Sverige för två dagar med nyheter, information och erfarenhetsutbyte inom hydraulikområdet. Deltagarna är verksamma inom underhåll, inköp konstruktion, eller har kontakt med hydraulik på ett annat sätt. SSG Hydraulikdagar har arrangerats sedan 2009. Läs mer och anmäl dig!

Start: 23 oktober
Slut: 24 oktober
Plats: Borlänge

6 nov | Industri & Framtid - i samarbete med Di

Konferens

Sverige som industriland har stolta traditioner men med hela världen som spelplan och en digital revolution förändras gamla sanningar. Sverige har potential vara en stark industrination även framöver, men vad är egentligen status just nu? Vilka blir nycklarna för att vara en kraft att räkna med även i framtiden? Läs mer och anmäl dig här!

Datum: 6 november
Plats: Grand Hotel Stockholm

14 nov | Kommittémöte: Bygg

Möte

Byggkommittén träffas och diskuterar aktuella frågor och kommande projekt. Läs mer om Byggkommittén.

Datum: 14 november
Plats: Stockholm

19 nov | Kommittémöte: Ytskydd

Möte

Ytskyddkommittén träffas och diskuterar aktuella frågor och kommande projekt. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Start: 19 november 12:00
Slut: 20 november 12:00
Plats: Stockholm

26 nov | Kommittémöte: El

Möte

Elkommittén träffas och diskuterar aktuella frågor och kommande projekt. Läs mer om Elkommittén.

Datum: 26 november
Plats: Knivsta

27 nov | SSG Elansvarsträff

Konferens

SSG Elansvarsträff samlar nära 100 personer varje år för nyheter, erfarenhetsutbyte och nätverkande inom elsäkerhetsområdet. Träffen har arrangerats årligen sedan 1999 och löper över en och en halv dag. SSG Elansvarsträff är ett uppskattat forum i branschen där verksamma inom el och elsäkerhet får möjlighet att träffas, få konkreta tips och råd för att ta sitt arbete vidare. Läs mer och anmäl dig!

Start: 27 november
Slut: 28 november
Plats: Nova Park, Stockholm

4 dec | Kommittémöte: Mekan

Möte

Mekankommittén träffas och diskuterar året som varit samt aktuella frågor och kommande projekt. Läs mer om Mekankommittén. 

Datum: 4 december