23 apr | Kommittémöte: Bygg

Möte

Byggkommittén diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Byggkommittén.

Datum: 23 april
Plats: Teams-möte

28 apr | Kommittémöte: Ytskydd

Möte

Ytskyddskommittén stämmer av pågående projekt inför årets vårmöte i maj. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Datum: 28 april
Plats: Teams-möte

12 maj | Kommittémöte: Ytskydd

Möte

Ytskyddskommittén diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Ytskyddskommittén.

Datum: 12 maj
Plats: Teams-möte

19 maj | Introduktion till avtals- & köprätt

Övrigt

Har du full förståelse för vad som ingår i dina avtal? Uppstår det ibland diskussioner kring avtalsinnehållet? Med hjälp av SSGs kurs inom köp- och avtalsrätt kan du undvika en del av de långdragna diskussionerna kring otydliga avtal och istället skapa mer tid till affären. Här ges du möjligheten att vässa din förmåga att lyckas i dina upphandlingar. Välkommen till denna kurs som ges på distans.

Kursen leds av Christian Hybbinette, en av Sveriges ledande advokater inom avtals- och köprätt.

Anmäl dig här!

Datum: 19 maj
Tid: 09:00–16:00
Plats: Distans

27 maj | Kommittémöte: El

Möte

Elkommittén diskuterar pågående projekt och kommande händelser. Läs mer om Elkommittén. 

Datum: 27 maj
Plats: Teams-möte

21 okt | SSG Hydraulikdagar

Konferens

SSG Hydraulikdagar samlar verksamma inom hydraulik i Sverige för två dagar med nyheter, information och erfarenhetsutbyte inom hydraulikområdet. Deltagarna är verksamma inom underhåll, inköp konstruktion, eller har kontakt med hydraulik på ett annat sätt. SSG Hydraulikdagar har arrangerats sedan 2009. Läs mer och föranmäl dig!

Start: 21 oktober
Slut: 22 oktober
Plats: Information kommer inom kort

23 mar | SSG Säkerhetskonferens 2021

Konferens

SSG Säkerhetskonferens är ett av Sveriges största forum för arbetsmiljö och säkerhet och har arrangerats sedan 2006. Varje år samlas ett stort antal deltagare, verksamma inom arbetsmiljö, säkerhet, arbetarskydd och liknande, både från industrin, forskning och myndigheter, för att diskutera viktiga frågor kring ämnet och lyssna på föreläsningar. Läs mer och anmäl dig!

Start: 23 mar 2021
Slut: 24 mar 2021
Plats: Quality Hotel Globe, Stockholm