SSG On site

 

SSG On site är en kommunikationstjänst och app för industrianläggningar. Appen innehåller säkerhetsinformation, nyheter, kontakter, larmnummer, kartor och annat som en entreprenör behöver ha tillgång till innan och under besöket på en anläggning.

Appen ger möjlighet för anläggningen att snabbt nå ut med relevant information till alla som besöker, vilket gör arbetsmiljön säkrare och kommunikationen effektivare. Övriga exempel på information som kan tillgängliggöras i appen är information vid brand och personskada, information kring utrymning och återsamlingsplats, larmlistor och larmnummer, tillstånd, skyddsutrustning, lastnings- och lossningsinfo samt lunchmeny. Även riskinventering och tillbudsrapport (SSG 2120) finns med i startläget. SSG On site skapar ett säkrare beteende, ger kontroll och trygghet och är enkel att använda.

Utvecklad tillsammans med industrin

Tjänsten är utvecklad tillsammans med industrin och har haft en kundnära och behovsstyrd utveckling från start. Via piloter och fokusgrupper har tjänsten uppnått en funktionalitet som idag efterfrågas av industrin. SSG On site utvecklas kontinuerligt och ny funktionalitet kommer att läggas in eftersom.

För anläggningar och entreprenörer

Appen är ett verktyg både för industrianläggningar som vill nå ut med information till besökare och entreprenörer men även för egen personal som vistas innanför grindarna. Anslutningsprocessen för att använda appen är kort och effektiv så att anläggningen snabbt kan komma igång. I appen kan användaren enkelt byta till aktuell anläggning och fritt ta del av alla anläggningarnas information.

Exempel på fördelar

För industrianläggningen

  • Enkel administration via webben
  • All information på en plats
  • Lätt att hålla informationen aktuell

För entreprenören

  • All nödvändig information i mobilen
  • Bli snabbt meddelad vid händelser
  • Enkelt att larma och få kontakt vid behov.

Testat på industrin 

SSG On site har testats på Metsä Board Husum, Hallsta och Södra och mottagits med stort intresse. Läs mer här.

Ladda ner till din telefon

Ladda ner SSG On site till din iPhone eller Android-telefon. Sök i AppStore eller Google Play.

Vill du ha mer information om ssg on site? Kontakta vår support eller tjänsteägare Markus Sjöholm.