Krav på övriga "safety passes" i Europa

Som entreprenör som ska utföra arbete på industri utanför Sverige kommer förmodligen liknande krav på säkerhetsutbildning att begäras.

Beroende på i vilket land som arbetet ska utföras så kommer kraven att se lite olika ut. Vissa länder har en nationell standard som följs, medan andra länder saknar detta. En bra grundregel är att då dessa krav uppstår hänvisa till SSG Entre. Nedan beskrivs kort några länders olika säkerhetsutbildningar, med länkar till mer information.