SSG Entre för skolan

God kunskap om arbetsmiljö är viktigt och ju SSG Entre för skolan
tidigare inskolning desto bättre.

SSG erbjuder skolor med elever som har krav på SSG Entre att gå säkerhetsutbildningen till ett mycket reducerat pris. Erbjudandet riktar sig till de som ska ut på praktik hos de kravställande anslutna anläggningarna. Allt för att tidigt fokusera på säkerhetstänkandet och få elever att förstå vikten av en god arbetsmiljö. Idag kräver många industrier och anläggningar ett SSG Entre-kort för att utomstående ska få vistas där. Detta gäller även för yrkeselever.

Subventionerade priser

Kostnaden för ett Entrepass för elever är 150 kr, jämfört med 850 kr för en entreprenör. Det gör SSG Entre till en god investering för skolor, som har behov av att säkerhetsutbilda sina elever och samtidigt göra dem konkurrenskraftiga i arbetslivet. Utbildningen görs på elevens egen tid och efter ett avslutat kunskapsprov erhålls ett Entrepass.

Skolan registrerar sig på samma sätt som ett entreprenadföretag men väljer 
SSG Entre för skola istället. Därefter får man tillgång till SSG Entre grundutbildning. För mer information, kontakta oss gärna.