SSG Entre Suomi

SSG samarbetar Arbetarskyddscentralen i Finland. Samarbetet har lett till ett erbjudande som innebär att de som innehar det finska arbetssäkerhetskortet kan genomföra SSG Entre till ett reducerat pris och på motsvarande sätt ger SSG Entre inträde till flera finska anläggningar.

Efter avslutat kunskapstest erhålls Arbetssäkerhetskortet, vilket fungerar som ett intyg på godkänd utbildning. Som ett resultat av SSGs samarbete rekommenderar även Arbetarskyddscentralen de finska industrierna att godkänna SSG Entre som ett intyg på att entreprenörerna uppfyller gällande kunskapskrav. Enligt finsk lag är företagen dock skyldiga att informera om finsk arbetarskyddslagstiftning, något som Arbetarskyddscentralen utarbetat kursmaterial för.

Vissa anläggningar i Sverige godkänner det finska kortet men det är viktigt att alltid kontrollera med varje anläggning vilka utbildningskrav som gäller för att få tillträde. Utöver tillgång till grundkursen ges även tillgång till hela utbudet av lokala kurser som tillhör konceptet SSG Entre. Samarbetet har lett till att SSG erbjuder alla med giltigt arbetssäkerhetskort SSG Entre till ett reducerat pris.