SSG

Referensgrupp för SSG Entre

SSG underhåller och utvecklar konceptet SSG Entre i samråd med utsedda experter från svensk industri. Flera av de anslutna branscherna har representanter i gruppen.

Målet för gruppen är att säkerställa att rätt kunskapsmål till rätt målgrupp ska ge minskat antal tillbud och skador hos entreprenörer på kravställande anläggning. Målet är också att se till att utbildningen är väl balanserad för de branscher som ställer krav på utbildningen.

Gruppens uppgifter

  • Definiera kunskapsmål för utbildningen
  • Rådgivare inför beslut om giltighetstid
  • Rådgivande när nya branscher ansluter
  • Fånga upp utvecklingsbehov för konceptet SSG Entre
  • Rådgivare för internationellt samarbete
  • Utser ämneskunniga
  • Ta del av kursutvärderingar
  • Säkerställa att utbildningen ger önskad effekt
  • Fånga upp behov från branschen inför möten (så långt det är möjligt)
  • Sprida information och beslut tillbaka till branschen (så långt det är möjligt)

Referensgruppens representanter

Medlemmarna i referensgruppen består av representanter från de branscher som är kunder i Entre-konceptet.

Representant Företag Industri
Siv-Britt Söderberg SSAB, Borlänge Stål
Peter Lind
Karlstad Energi, Karlstad Energi
Lars Hallström SCA Östrand, SCA Papper & massa
Carina Gustafsson Stora Enso Skoghall Papper & massa
Annika Kruuna Boliden Gruv
Moa Karlsson LKAB, Malmberget Gruv
Mikael Frykholm Atlas Copco Rock drills, Örebro Verkstad
Mats Andersson Inovyn, Stenungssund Petrokemi
Ingela Löf Barilla Livsmedel

Möten

Gruppen har telefonmöten minst två gånger per år och fysiska möten vid behov.