SSG

Referensgrupp

SSG underhåller och utvecklar konceptet SSG Entre i samråd med utsedda experter från svensk industri. Flera av de anslutna branscherna har representanter i gruppen.

Målet för gruppen är att säkerställa att rätt kunskapsmål till rätt målgrupp ska ge minskat antal tillbud och skador hos entreprenörer på kravställande anläggning. Målet är också att se till att utbildningen är väl balanserad för de branscher som ställer krav på utbildningen.

Gruppens uppgifter

 • Definiera kunskapsmål för utbildningen
 • Rådgivare inför beslut om giltighetstid
 • Rådgivande när nya branscher ansluter
 • Fånga upp utvecklingsbehov för konceptet SSG Entre
 • Rådgivare för internationellt samarbete
 • Utser ämneskunniga
 • Ta del av kursutvärderingar
 • Säkerställa att utbildningen ger önskad effekt
 • Fånga upp behov från branschen inför möten (så långt det är möjligt)
 • Sprida information och beslut tillbaka till branschen (så långt det är möjligt)

Referensgruppens representanter

Medlemmarna i referensgruppen består av representanter från de branscher som är kunder i Entre-konceptet.

  Siv-Britt Söderberg SSAB, Borlänge Stål
  Peter Lind Karlstad Energi, Karlstad Energi
  Lars Hallström SCA Östrand, SCA Papper & massa
  Carina Gustafsson Stora Enso Skoghall Papper & massa
  Göran Möller / Annika Kruuna Boliden Gruv
  Moa Karlsson LKAB, Malmberget Gruv
  Mikael Frykholm Atlas Copco Rock drills, Örebro Verkstad
  Mats Andersson Inovyn, Stenungssund Petrokemi
  Ingela Löf Barilla Livsmedel

Möten

Gruppen har telefonmöten minst två gånger per år och fysiska möten vid behov.