entre informationsblad

Informationsblad

SSG Entre - säkerhetskursen för industrins entreprenörer

Nedan information finns att ladda ner som pdf i högerkolumnen.

SSG Entre Grundkurs Sverige är Sveriges mest populära säkerhetskurs för entreprenörer inom industrin. Omkring 250 000 entreprenörer har idag genomgått denna kurs i grundläggande säkerhet, allt i ambitionen att minska arbetsplatsolyckorna inom industrin.

Kursen är webbaserad och ger industrins entreprenörer en bra utgångspunkt för en säkrare arbetsmiljö. Den innehåller fem avsnitt gällande förebyggande arbetsmiljöarbete, tillstånd, krav, miljöarbete, och hantering om ett nödläge uppstår samt avlsutas med ett certifieringstest för att verifiera att man har tillgodogjort sig kunskaperna. För att genomföra kursen loggar du in med en kurskod via ssg:s webbsida, allt som behövs är dator och internet. Det tar mellan två till tre timmar att genomföra kursen.

Efter godkänd kurs registreras resultatet i SSG:s system och nås då via ditt Accesskort. Accesskortet gäller vid samtliga anläggningar som ställer krav på SSG Entre Grundkurs Sverige. För en komplett lista över kravställande industrier, klicka här

Tids- och kostnadseffektivt

Att på plats gå igenom säkerhetsrutiner kan vara både kostsamt och ineffektivt. Med SSG Entre Grundkurs Sverige är entreprenörerna redan förberedda vid ankomst och kan påbörja arbetet direkt. Därmed sparas både tid och pengar, utan att man behöver kompromissa på säkerheten. 

Fördelar med e-learning

Fördelarna med e-learning är många. Lärformens flexibilitet gör bl.a. att kursdeltagaren själv kan välja vilken tid och plats den lär sig bäst i. Även möjligheten att gå tillbaka i kursen och repetera olika avsnitt underlättar inlärningsprocessen. Med SSG Entre Grundkurs Sverige säkerställs dessutom att alla som gått hela kursen har tagit del av exakt samma innehåll. 

Lokala kurser

Som anläggning finns även möjlighet att komplettera med lokal, mer specifik information i en separat lokal kurs. På så sätt skräddarsys kurspaketet för varje anläggnings behov.

Språk

SSG Entre Grundkurs Sverige finns idag tillgänglig på svenska, engelska, finska, tyska, polska, italienska, norska, tjeckiska och danska. 

Fördelar med SSG Entre

För industrianläggningen:

  • Grundläggande säkerhetskurs för entreprenörer som är väletablerad inom svensk industri.
  • Tids- och kostnadseffektivt.
  • Ökad säkerhet och skydd mot tillbud och olyckor.
  • Enkel kontroll av att entreprenören har efterfrågad och godkänd kompetens via SSG Access tillträde

För entreprenören:

  • Grundkurs i säkerhet inom industrin.
  • Genomförs på den tid och plats som bäst passar entreprenören.
  • En säkerhetskurs som gäller på många anläggningar i Sverige.
  • Minskad risk för olyckor i arbetet.

Vill du veta mer? 

Vill du har mer information om SSG Entre? Kontakta vår säljavdelning på 060-14 15 00 eller sales@ssg.se.