Nivåer och priser

Här hittar du priser och nivår för SSG Entre.


Priser för kursdeltagare

Kursdeltagare Kostnad, kr
SSG Entre Grundkurs Sverige  900
SSG Entre Grundkursus Danmark för den danska industrin 900
Studerande 200
Ersättningskort - betalning per faktura 150

Accesskortet är giltigt i fem år och utfärdas då man har gått någon SSG-kurs. Accesskorten är inget bevis på att användaren innehar en avklarad kurs, utan bär endast information om de kurser användaren har gått och dess giltighetstider. SSG Access kan användas för att kontrollera vilken utbildningsstatus en person har. 

Om man förlorat sitt kort kan ett ersättningskort beställas via SSGs administrationssverktyg.

Priser för kravställande anläggningar

För kravställande anläggning
Årlig service-
avgift för konceptet, kr
SSG Entre Basic
15 000
SSG Entre Standard
25 000
SSG Entre Extra SSG Entre Standard + 10 000
per extra lokala kurs

I serviceavgiften ingår ett servicepaket med bland annat fem timmar för revidering av den lokala kursen.

I anslutningsavgiften ingår inte produktion av lokal kurs eller import av personallista.  

 


 

Nivåer för industrianläggningar

SSG erbjuder idag den upphandlande industrianläggningen tre typer av avtal för SSG Entre Grundkurs Sverige beroende på deras behov.


SSG Entre Basic

Via denna nivå erhålls tillgång till ett antal administrativa funktioner. Via inloggning får ni en översikt över vilka entreprenadföretag som är registrerade i systemet. Ni kan också kontrollera vilka entreprenörer som har giltig SSG Entre Grundkurs Sverige i Tillträdeskontrollen. . 


SSG Entre Standard

Utöver funktionerna i SSG Entre Basic möjliggör denna nivå att ha en egen lokal kurs. I denna kan ni informera om specifika regler och risker med mera, som finns på just er industrianläggning. SSG gör kursen i samma kursverktyg som SSG Entre Grundkurs Sverige. 


SSG Entre Extra

Denna nivå ger dig möjlighet att lägga till ytterligare lokala kurser förutom det som ingår i SSG Entre Standard.

 


 

Priserna är exklusive moms.