SSGs produkter och tjänster används idag av kunder från 26 länder

Lokala kurser

SSG Entre omfattar dels en industrigemensam grundkurs (finns på svenska, engelska, finska, tyska, polska, italienska, tjeckiska, norska och danska), dels ett antal lokala kurser.

Vissa av de industrianläggningar som idag ställer krav på Entre Grundkurs har valt att även lägga sina lokala kurser i SSG Entre. På det sättet kan entreprenören få kunskap om lokalt anpassad information innan arbetet ska påbörjas på den aktuella anläggningen.

Här kan du se vilka industrianläggningar som har lokal kurs