SSGs produkter och tjänster används idag av kunder från 26 länder

Lokala kurser

SSG Entre konceptet innehåller dels en industrigemensam grundkurs (som finns på svenska, engelska, finska, tyska, polska, italienska, tjeckiska, norska och danska), dels ett antal lokala kurser.

Många av de industrianläggningar som idag ställer krav på SSG Entre Grundkurs Sverige har valt att även lägga sin egen specifika information i en lokal kurs i konceptet. På det sättet får både anläggningen och entreprenören en effektiv och enkel administration av kurshanteringen samt att entreprenören enkelt får kunskap om lokalt anpassad information innan arbetet ska påbörjas på den aktuella anläggningen.

Här kan du se vilka industrianläggningar som har en eller flera lokal kurser