SSG erbjuder olika dokument gällande SSG Entre

Avtal och dokument

Till höger presenteras ett antal dokument som är kopplade till SSG Entre.

Tjänstebeskrivning SSG Entre 

Tjänstebeskrivningen beskriver SSG Entre, vilka tjänster som ingår, servicenivåer samt hur tjänsten kan köpas.


SSG 2200

Vid upphandling av en entreprenad ställer upphandlande företag krav på att entreprenadföretagets personal ska genomgå säkerhetsutbildning enligt "SSG 2200 Krav på säkerhetsutbildning för entreprenörer".


Avtal

Ladda ner avtal för entreprenörer på svenska och engelska.


Entre-guiden

Dokumentet förklarar på ett lättfattligt sätt hur SSG Entre fungerar och syftar till att vara en första introduktion för entreprenörerna. Här finns kortfattad information om vad SSG Entre är, hur man registrerar sitt företag och sina anställda, hur man gör för att gå utbildningen och vad som krävs för ett godkännande.


Användarinstruktioner

För dig som arbetar i SSG Academy Tool, sköter administrationen av personer som behöver genomgå Entre-utbildningar och kontrollerar att entreprenörer har genomfört den/de Entre-utbildningar som ni som industrianläggning ställer krav på, finns en användarhandbok tillgänglig inne i verktyget under menyrubriken "Om SSG Academy Tool". I den hittar du funktionsbeskrivningar för systemet.