SSG Entre

Nivåer för SSG Entre

Den upphandlande industrianläggningen har möjlighet att teckna tre typer av avtal utifrån behov. Nedan följer en beskrivning av de avtal som finns. 


SSG Entre Basic

Via denna nivå erhålls tillgång till ett antal administrativa funktioner. Via inloggning får ni snabbt en översikt över vilka entreprenadföretag som är registrerade i systemet. Ni kan knyta till er entreprenadföretagen genom ”entreprenadfunktionen” och därmed på ett smidigt sätt administrera entreprenader/projekt samt hålla ordning på den personal från entreprenadföretagen, som avses arbeta vid er industri. Ni kan därmed också kontrollera vilka entreprenörer som har giltig SSG Entre Grundutbildning. 


SSG Entre Standard

Utöver funktionerna i SSG Entre Basic möjliggör denna nivå att ha en egen lokal Entre-utbildning. I denna kan ni informera om specifika regler och risker med mera, som finns på just er industrianläggning. SSG gör utbildningen i samma kursverktyg som SSG Entre Grundutbildning. Utbildningen kan också vara tillgänglig i form av exempelvis en DVD-film, PowerPoint presentation eller pdf-broschyr.


SSG Entre Extra

Denna nivå ger dig möjlighet att lägga till ytterligare lokala utbildningar förutom det som ingår i SSG Entre Standard.


Under prislistor finns information om fullständiga kostnader för de olika nivåerna.