SSG Anläggningsinformation

Anläggningsinformation i SSG Mobile

Nu blir det lättare att nå ut med viktig information som rör din anläggning, precis när er personal eller era entreprenörer behöver den. Funktionen kallar vi för 
Anläggningsinformation
 och finns i din mobil.

I vår mobiltjänst SSG Mobile underlättar vi det vardagliga arbetet för anläggningspersonal, entreprenörer och andra besökare. Här kan man enkelt lägga upp alla nödvändiga uppgifter om anläggningen, som till exempel kontakter, larmnummer, vad som gäller vid olyckor och mycket mer. Ni ansluter er och väljer vilken information som passar er anläggning.

Användaren kommer snabbt åt informationen genom att surfa in på  m.ssg.se och väljer sedan anläggningsinformation i listan. Informationen är öppen för alla, utan inloggning. Effektivt och smidigt, såväl för er personal som för entreprenören.

Vill du veta mer om tjänsten, är du välkommen att kontakta oss på sales@ssg.se.