SSG Entre säkerhetskurs

 

SSG Entre är Sveriges ledande och mest populära säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin. Hittills har omkring 250 000 entreprenörer genomgått e-learningkursen.

SSG Entre Grundkurs Sverige är en säkerhetsutbildning för entreprenörer inom processindustrin, med fokus på gemensamma och relevanta kunskaper inom arbetsmiljö. Det är Sveriges i särklass mest populära säkerhetskurs med omkring 250 000 utbildade entreprenörer.

Entreprenörer är en utsatt arbetsgrupp som vistas i traditionellt riskfyllda miljöer. Tyvärr är industrientreprenörer svåra att nå för en säkerhetsutbildning, eftersom de ofta är ute på uppdrag och sällan samlade för att utbildas och informeras. SSG Entre är en e-learning kurs och kursen kan göras när möjlighet finns, allt som behövs är en dator med internetuppkoppling.

I Sverige ställer omkring 220 företag krav på säkerhetskursen för att få utföra arbete inom deras industriområde eller eller för deras företag. Några av dessa företag är SCA, LKAB och Scania. En utförlig förteckning över anslutna företag kan du se här. SSG Entre Grundkurs Sverige finns tillgänglig på nio språk, svenska, engelska, finska, tyska, polska, italienska, norska, tjeckiska och danska.

Kursens mål

Målet med SSG Entre Grundkurs Sverige är att säkerställa att entreprenörer har god kunskap inom hälsa, säkerhet och miljö för att ge en bra utgångspunkt för en säkrare arbetsmiljö. Den ska också göra entreprenören medveten om vilka regler, rutiner och värderingar som gäller, för att minska olycksrisken. Vi ska arbeta så säkert som möjligt och inte utsätta varandra för onödiga risker som kan leda till olycksfall eller tillbud.

Kursens innehåll

SSG Entre säkerhetsutbildning är webbaserad och faktaavsnitt varvas med bildspel, animeringar, filmer och pedagogiska övningar för att öka engagemanget hos kursdeltagaren. Säkerhetskursen består av fem avsnitt: Förebyggande arbetsmiljöaarbete, Tillstånd, Krav, Miljö och Hantering av Nödläge. 

Säkerhetskursen avslutas med ett certifieringstest och efter genomfört godkänt test blir entreprenören individuellt godkänd på kursen i tre år. Du kan löpande vid behov repetera kursen under treårsperioden.

SSG genomför själva och i samarbete med anläggningar inom industrin löpande uppföljnings- och kvalitetskontroller för att säkerställa säkerhetskompetensen bland entreprenörerna.