Kemikoncernen Perstorps anläggning i Skåne betraktas av många med insyn i säkerhetsarbete som bäst i klassen. Det finns goda skäl till den positionen.

Säkerhetsarbetet står högt på många verksamhetsledningars agendor inom både industri- och offentlig verksamhet. Ett företag som sticker ut och som på flera sätt tagit säkerhetsarbetet till en ny nivå är kemikoncernen Perstorp som vid sin industripark i Perstorp hittat nya sätt att höja både säkerhetsnivån och medvetenheten om säkerhetsarbetet.

Magnus Wickman är Asset Manager vid industrianläggningen i norra Skåne och har arbetat i koncernen sedan 1998.

– Runt 2006 bestämde sig ledningen här på fabriken att verkligen lyfta säkerhetsfrågorna ett rejält snäpp. En översyn visade på brister, det saknades riskanalyser. Medvetenheten om säkerhet var överlag för låg och tillbuds- och olycksfrekvensen var för hög. Man körde igång ett projekt som fick namnet "Take Care", där säkerheten prioriterades upp som nummer ett i alla sammanhang. Projektet var framgångsrikt och utvecklades vidare under de kommande åren. När i stort sett hela företagsledningen byttes ut 2013 och med en ny VD på plats fanns en oro bland oss som jobbade med "Take Care" och andra säkerhetsinitiativ. Vi var rädda för att säkerhetsfrågorna kanske skulle komma i skuggan av andra satsningar. Det blev precis tvärtom, berättar Magnus Wickman.

Perstorp - bäst i klassen

En helhetssyn på hälsa och säkerhet

År 2017 lanserades satsningen Care 365. På ett initierat och integrerat sätt kopplades säkerhetsarbetet ihop med medarbetarnas individuella hälsosituation och den arbetssociala miljön på företaget. Faktorer som stress, individuell hälsa, personliga förhållanden påverkar även säkerhetssituationen och risken för olyckor. Ett holistiskt synsätt på både individen och arbetssituationen infördes och säkerhet och hälsa sattes i den absoluta frontlinjen. Friska och trygga medarbetare var målet och varje liten detalj i vardagen var viktig. Alla ska komma hem i samma skick som de kom till jobbet!

– Care 365 knöt verkligen ihop allt på ett mycket positivt sätt. Det gav oss en plattform att också bygga en gedigen säkerhetskultur utifrån. Vår ledning var också mycket tydlig, säkerhetstänket går alltid först, före kostnader och före tidsjakt. Vi har haft fall där vi helt enkelt har stoppat driften på fabriken när säkerheten i något moment inte har varit fullt ut garanterad. Vi har arbetat med en metod vi kallar Perstorp Careway, där vi i en sorts trappa strategiskt jobbar i fyra olika faser för att säkerställa utvecklingen«, säger Magnus Wickman och fortsätter:

– Care 365 har skapat en säkerhetskultur, där vi alla talar samma språk, där vi alla hjälps åt och där ingen behöver fundera över att sätta säkerheten främst. Jag ska inte säga att det i början mottogs till ett hundra procent positivt av alla, eftersom det innebär att man ibland måste både tänka och göra annorlunda, men efterhand växte en total enighet fram internt och en övertygelse om att det här är den rätta vägen.

Entreprenörer en riskgrupp

Som alla industrianläggningar har Perstorps ett stort antal externa entreprenörer innanför grindarna, framför allt vid underhållsstopp och större ombyggnationer. Det handlar om väldigt många entreprenörer vid ett och samma stopp. Att få med de externa entreprenörerna i säkerhetstänket var angeläget. Annars finns en klar risk att säkerhetskulturen urholkas och att olyckor inträffar som hade kunnat undvikas./p>

– Våra entreprenörer har helt klart gjort en resa i detta. Det var oerhört viktigt för oss att de också kom in i matchen, att de talade samma språk som vi inom företaget och att de förstod att vi krävde av dem att de satte säkerheten i främsta rummet och blev en del av kulturen. Det kan annars vara svårt att stanna upp och kanske säga nej när man jobbar på kontrakt och under tidspress, säger Johan Bergfors delaktig i projektet Contractor Management på Perstorp.

SSGs säkerhetsutbildning gav mersmak

Perstorp tog fram en egen webbutbildning, Winning Safety, som blev ett krav för arbete vid exempelvis stopp och underhållsarbeten. Men snart började arbetet med att ständigt uppdatera, administrera och utveckla utbildningen bli krävande. Perstorps anläggning i Stenungssund hade börjat använda ssgs tjänster för bland annat säkerhetsutbildning.

– Vi blev intresserade och bokade ett möte med ssg tidigt 2019 och det klickade direkt. Det här är precis det vi behöver, vi kände direkt att det skulle fungera med vårt sätt att tänka. Det var nog det lättaste säljsamtal de hade haft på länge, säger Magnus Wickman med ett brett leende.

Beslutet togs snabbt om att göra SSGs tjänster med SSG Entre, säkerhetsutbildningen och SSG Access för kontroll vid inpassering till en del av Perstorps utvecklade säkerhetskultur och en mycket offensiv plan för implementering sjösattes. Redan den första september 2019 skulle ssgs säkerhetsutbildning vara ett krav för att komma in på anläggningen i Perstorp. Utbildningarna kördes igång på allvar under juli och under de kommande månaderna utbildades cirka 1000 personer i systemet samt nästan 700 egna anställda.

– En rejäl utmaning, men allt gick förvånansvärt bra. Den första september var allt på banan precis som planerat, berättar Johan Bergfors.

Sommarjobben blev en pusselbit

I en annan ände av det kontinuerliga säkerhetsarbetet hade riskproblematiken med de unga sommarjobbarna, som varje år kommer in i verksamheten, uppmärksammats. Redan 2005, inom Take Care-arbetet, hade beslut fattats om att en oroande nivå av olyckor och incidenter måste förändras.

– Det här är ju ungdomar, de flesta från Perstorps egen tekniska gymnasieutbildning, som kanske är ute på sitt första jobb. De ska definitivt inte löpa risk att skada sig eller uppleva att en framtid inom vår industri är otrygg!, förklarar Johan Bergfors och fortsätter:

– Vi startade ett projekt som hette 'Sommarjobba säkert', vilket i grunden var en praktisk säkerhetsutbildning på 1–2 dagar, där en mängd praktiska moment varvades med teori. Det blev en omedelbar succé och antalet olyckor bland sommarjobbarna sjönk till noll de kommande åren och har stannat där. Så när SSG-konceptet började komma på plats tänkte vi – varför inte komplettera det med tankarna från det framgångsrika projektet "Sommarjobba säkert?" SSG Entre körs dessutom numera fullt ut på gymnasieskolan som en del av utbildningen.

Perstorp Careway Studio, filosofi i praktik

Sagt och gjort, en pilot togs fram och inspiration hämtades från bland annat Toyotas Safety Dojo och under hösten fanns en färdig lösning för en unik praktisk utbildningslösning inom säkerhet - Perstorp Careway Studio. Jonas Ask och Johan Bergfors är arbetsmiljöspecialister inom Perstorp Chemicals och har jobbat med att utveckla och förverkliga Perstorp Careway Studio.

– Vi ville ha en sammanhållen lokal där vi i olika rum kunde skapa miljöer och förutsättningar för praktiska moment. Vi hade också turen att hitta en lösning precis utanför grindarna till vår site vilket rent pedagogiskt var helt optimalt. Vi har också strävat efter att skapa en känslomässig påverkan i de olika stegen genom att man handgripligen får testa utrustning, göra val, prova handgrepp till exempel. Testerna nu under hösten har varit väldigt positiva. Eftersom vi har utbildare, som följer med den som går igenom Perstorp Careway Studios, så får man också det personliga mötet med en chans att lyfta frågor och reflektera, vilket bidrar till den starka påverkan som vi tror utbildningen har, menar Jonas Ask.

Säkerhet i flera steg Perstorp Careway Studio kommer att starta skarpt under början av 2020 och integreras som en del av Perstorps gedigna utbildningspaket inom säkerhet. Jonas Ask och Johan Bergfors är i slutfasen på att utbilda ett utbildningsteam på tio personer, som kommer att hjälpas åt med utbildningarna på plats.

– "Care" i betydelsen omsorg har verkligen satts i praktisk realitet på Perstorps anläggning i Skåne. Inget i säkerhetstänket lämnas åt slumpen och ingen som ska arbeta på anläggningen står utanför det omfattande utbildningspaketet. Magnus Wickman summerar vad som kommer att gälla under 2020:

– Om du kommer ny till oss, som entreprenör, sommarjobbare eller nyanställd, så kommer du först att göra säkerhetsutbildningen SSG Entre, inklusive vår lokala anpassning. Därefter går du igenom Perstorp Careway Studio. När du får grönt ljus efter genomförd och avklarad utbildning, så registreras du i SSG Access och får ett giltigt passerkort till vår anläggning. Då vet vi att du fått det som krävs för att kunna jobba säkert tillsammans med dina arbetskamrater.

Resultat som talar för sig själva Effekterna av 15 års systematiserat och konsekvent säkerhetsarbete och en utvecklad säkerhetskultur visar sig i statistiken. Olyckor med egen personal är i stort sett lika med noll. Förväntningarna att statistiken för extern personal ska visa samma goda resultat är välgrundade.

– Alla Perstorps industrianläggningar kommer att bygga upp en Careway Studio. Vårt arbete här har blivit en mall, en "best practise", vilket är väldigt roligt. Perstorp är ju en global koncern och tankar finns att även titta på möjligheterna med SSGkonceptet internationellt, berättar Jonas Ask.

Magnus Wickman berättar sedan en trevlig story om vad som händer när man kommer ur en positiv säkerhetskultur, är på tårna och har snabbt till beslut.

– Vi hade ett uppföljningsmöte under processen i höstas med Henrik Vidal från SSG och av misstag råkade han få upp en bild på skärmen om tjänsten SSG On site, en lokalt anpassad app-lösning med aktuell säkerhetsinformation, regelsamlingar med mera. Vi högg direkt, den där ska vi ha!”, fortsätter Jonas Ask och avslutar:

– Den är live nu. Alla inne på vår anläggning har den senaste informationen i sin telefon, alltid tillgänglig. Funkar klockrent.

När säkerheten sätts i första rummet händer bra saker inte av en slump.

Den här artikeln är tagen från från vår tidning WE 1/2020. Klicka här för att prenumerera på WE.