Sökningar på facit för SSG Entre, fusk i kursgenomförandet. Trots SSG Entres goda ambition, att göra arbetsmiljön på svenska industrier till en säkrare plats, finns det några som försöker kringgå reglerna och fuska.

– Genom att fuska med SSG Entre så riskerar du inte bara din egen säkerhet utan också dina arbetskompisars, säger Lena Wiig, affärsområdeschef för arbetsmiljö på SSG.

Över 250 svenska industrianläggningar ställer idag krav på SSG Entre och över 300 000 entreprenörer har gått kursen, som ger grundläggande kunskaper om hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Bakgrunden till att kursen togs fram var att göra svenska industrianläggningar säkrare. Men trots det uppenbart viktiga, att minska risken för olyckor, är det några få företag som inte genomför kursen som det är tänkt.

– Genom att fuska med SSG Entre så riskerar du inte bara din egen säkerhet utan också dina arbetskompisar, säger Lena Wiig, affärsområdeschef för arbetsmiljö på SSG. Det betyder att det går runt människor på en farlig arbetsplats som inte förstår vilka risker som finns. Man äventyrar inte bara sin egen säkerhet, utan riskerar också att sitt företag blir avstängt från anläggningen.

Misstänkt fusk följs upp

SSG tittar regelbundet på hur kurserna genomförs av entreprenörerna för att upptäcka fusk i SSG Entre. De allra flesta sköter sig, men idag har cirka fem procent av de registrerade företagen avvikande mönster, som blir föremål för uppföljning. De blir då uppringda av SSG och man försöker föra en dialog kring vad som skett.

– Ser vi att något inte stämmer i våra system så kontaktar vi företagen och påpekar detta, säger Joel Mårtensson, chef för SSGs tjänstesupport. Ibland finns naturliga förklaringar men ibland inte och då följer vi upp. Ibland får vi även tips från vakten på anläggningar, och då tittar vi på det.

Facit för SSG Entre eftersöks

Sökningar på facit för SSG Entre förekommer också. Men på SSG jobbar man för att ett läckt facit ska bli verkningslöst.

– Vi har ett stort frågebatteri där svar slumpas fram varje gång, säger Lena Wiig. Skulle lösningen på SSG Entre komma ut ändrar vi frågorna. Vi håller koll och omvärldsbevakar. Det är tråkigt att det söks på facit och svar för SSG Entre, då har man inte förstått vitsen med kursen. En industri är en farlig miljö. Det är viktigt att veta om riskerna.

Vid misstanke om fusk kan en industrianläggning använda sig av SSG Entre - Det extra kunskapstestet som en extra säkerhetsåtgärd. När en entreprenör passerar genom vakten på en anläggning kan denne tilldela entreprenören ett extra kunskapstest med tio frågor där åtta måste vara godkänt för arbete. 

– Extratestet är ett bra sätt för industrin att testa av kunskaper vid misstanke om fusk eller att man tagit del av ett facit för SSG Entre, säger Lena Wiig.

De allra flesta företagen sköter sig, något som är viktigt att komma ihåg och generellt är säkerhetskulturen god i Sverige menar Lena Wiig.

– 95 % av alla företag gör detta så som det är tänkt, det ska man komma ihåg, säger Lena Wiig. Det betyder att de allra flesta tycker att det är viktigt att sina entreprenörer är medvetna om risker och arbetar för en bra säkerhetskultur.