Nu har den nya tjänsten SSG Level dragit igång. Detta är en helt ny tjänst från SSG för automatisk cisternövervakning ute på anläggningarna.

– Vi har utvecklat en standard och en gemensam industrilösning för övervakning av nivåer i kemikalietankar och cisterner, säger Lena Wiig, tjänstechef på SSG.

SSG Level är en helt ny tjänst för automatisk nivåövervakning av kemikalier i de cisterner som finns ute på anläggningarna och med vars hjälp leverantörer och inköpare snabbt kan följa och se vad som händer i cisternerna. I diagramform visas data och kritiska beställningspunkter från givarna. På motsvarande sätt kan även leverantörerna se alla de cisterner de levererar till, vilket gör arbetet mycket enklare för dem.

– Lösningen bidrar till att automatisera beställningsrutiner, optimera logistiken och öka både leverans- och miljösäkerhet. Det i sin tur ger upphov till lägre kostnader för industrin genom en effektivare supply chain-process och minskad miljöpåverkan, eftersom transporterna kan optimeras på ett mycket effektivare sätt än idag. Det är en win-win situation för alla inblandade. Anläggningsägare tjänar på det genom lägre kemikaliekostnader och högre leveranssäkerhet, leverantörerna kan sänka sina transportkostnader och åkarna uppnår ökad leveranssäkerhet och transportoptimering, säger Lena Wiig.

Husum har stora förväntningar

En av SSG Levels nya kunder är Metsä Board Husum.

– Projektet är nytt och vi är fortfarande i uppstartsfasen. Men vi har stora förväntningarna på resultatet, säger Gunnar Widmark, operativ inköpare på Metsä Board Husum och fortsätter:

– Det vi hoppas uppnå är att vi ska få en kommunikationsväg ut från fabriken. Tidigare har vi haft flera olika system, beroende på kemikalie och leverantör. Med bara en signal väg ut blir det säkrare såväl för oss, som för leverantörer och åkerier. Tanken från vår sida är att leverantörerna ska kunna ta över hela ansvaret för leveransen. Vi lägger bara en årsbeställning och sedan ska de kunna serva oss under hela året. De kan då leverera fulla bilar på ett mer ekonomiskt sätt och bättre planera in leveranserna.

Varje tankbil tar i genomsnitt 40 ton kemikalier och på Husum förbrukas det allt från 20-30 ton till flera tusen ton per år beroende på kemikalie.

– Över tid blir det många bilar och här finns det med en effektivare transportlösning stora kostnads- och miljöbesparingar att göra. En del kemikalier tar vi även in med båt. Systemet kommer även att kunna inkludera båtleveranser, säger Gunnar Widmark.

Detta är SSG Connect

SSG Level är den första tjänsten, som utvecklats som en del av SSGs nya industriella IoT-plattform SSG Connect. Plattformen använder sig av öppna standardiserade IoT-gränssnitt, vilket innebär att data via molntjänster kan lämnas och hämtas på ett standardiserat sätt.

– Den riktigt stora styrkan med SSG Connect är att vi här är kopplade direkt till industrins processinformationssystem, vilket gör det tekniskt möjligt att få ut produktions-, underhålls- och ekonomiska data. Med smarta algoritmer kan dessa användas för att utveckla andra tjänster för ökad effektivitet inom industrin, säger Lena Wiig.