En ljusbåge utgör ett farligt ögonblick för yrkesverksamma inom el, och en olycka kan få förödande konsekvenser.

Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar

En ljusbåge är en stor risk för yrkesverksamma inom elområdet, och en olycka kan få förödande konsekvenser. SSG presenterar SSG 4510 - Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar, som hjälper dig som arbetar med el att minimera riskerna, och göra arbetsmiljön säkrare.

Att arbeta med el innebär risker. Ljusbågar är en av dem. Att veta hur man säkert kan arbeta med el är viktigt för att minimera riskerna. Under 2000 och 2015 rapporterades cirka 200 olyckor med ljusbågar som medfört sjukdagar, där en hade en dödlig utgång (Elsäkerhetsverkets olycksstatistik). Olyckor med ljusbågar kan, förutom stora fysiska skador, även ge psykiska men och stora skador på egendom.

Vägledning för hantering av ljusbågsrisker

För att hjälpa yrkesverksamma inom el att minska risken att utsättas för olyckor när man arbetar med spänningssatta elektriska utrustningar har SSG har tagit fram SSG 4510 - Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar. I vägledningen får du kunskaper kring ljusbågsrisker och vilka konsekvenser det kan ge, och förslag på konkreta åtgärder för att minska risken för ljusbågar. SSG 4510 innehåller också grundläggande definitioner och förklaringar om ljusbågen samt en beskrivning av vilka krav som behöver vara uppfyllda för att elarbete ska kunna utföras på ett säkrare sätt.

Framtagen tillsammans med SSG Elkommitté

SSG 4510 är framtagen av SSGs elkommitté, tillsammans med en arbetsgrupp från svensk industri, energibolag och tillverkare och leverantörer. SSG har lång erfarenhet av att arbeta med standarder, och erbjuder rådgivning och konsultation kring elsäkerhet för företag.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna!

Vad är en ljusbåge

En ljusbåge är kraftig elektrisk urladdning genom luften (elektronemission). Ljusbågen använder luften som en överföringsled mellan två strömförande ledare. I en ljusbåge skapas ett mycket starkt ljus, ljus, splitter och hetta som kan uppnå flera tusen grader. Intensiteten i en ljusbåge kan orsaka brännskador, förlust av syn och hörsel och explosion som uppstår kan vara livshotande.

Risker med ljusbåge:

  • Tryckvåg som lösgörs av ljusbågens explosion
  • Intensiv elektromagnetisk strålning
  • Ljudchock
  • Giftiga gaser som frigörs av smält och förångat material intill ljusbågen

SSG 4510