Elsäkerhetskonceptet

SSG:s elsäkerhetskoncept

SSG erbjuder helhetslösningar med utbildning, anvisningar och tjänster inom elområdet för små och stora företag. Allt i enlighet med den gällande ellagen.

Att jobba med el innebär stort ansvar och även stora risker. Felaktiga beslut kan i riskfyllda miljöer sluta med allvarliga tillbud med för personskada som följd. Med en ny ellagsstiftning i antågande ställs större krav på efterkontroll vilket kan leda till mer arbete för den elansvarige.

Oavsett om du behöver en utbildning inom EX eller en översyn kring hela arbetet med elansvaret hjälper SSG till. Inom SSGs helhetslösning inom el erbjuds ett stort utbud av utbildningar, anvisningar och standarder, samt webbaserade tjänster. SSG har lång erfarenhet inom el och väl beprövade arbetssätt som är förankrade i vardagen för verksamma inom el. SSG var genom Johnny Jansson delaktiga i den elbehörighetsutredning som regeringen genomförde. Läs mer om det arbetet här

SSGs elkommitté bevakar kontinuerligt vad som sker inom elområdet och genomför utredningsarbeten och ansvarar för standardisering.

SSG erbjuder

Konsultation

SSG ger rådgivning till alla företag oavsett nivå, noga anpassat efter kundens behov.

 


 

Verktyg

Med SSGs verktyg uppnår du god elsäkerhetsstandard. Webbtjänsten SSG Compliance Tool hjälper dig att följa elsäkerhetsteknisk praxis och skapa ett ledningssystem för el.


Utbildning

SSG erbjuder ett stort utbud av utbildningar inom el som täcker de flesta behov inom ansvar och säkerhet. Allting anpassat efter både företag och kompetens 


Anvisningar

SSG har ett flertal anvisningar och standarder inom elområdet, så som SSG 4501 - Elansvar och delegeringar inom industrin och SSG 4500 - Skötsel av elektriska anläggningar med särskilda anvisningar. Nyligen lanserades också nya SSG 4500, som är helt uppdaterad med ett nytt pedagogiskt upplägg för att lättare kunna hjälpa yrkespersonen inom elsäkerhet. Läs mer om den nya anvisningen här.


SSG arrangerar också SSG Elansvarsträff som är en populär mötesplats inom elområdet. Nästa SSG Elansvarsträff arrangeras i november 2018. Läs mer och anmäl dig här!

Kontakta oss för att se vad vi kan hjälpa dig med inom elområdet.