SSG Access - SSG Profile

SSG Profile - en kompetensdatabas

SSG Profile gör det möjligt att lagra externa kompetenser hos SSG och knyta dem till Accesskortet. Detta skapar en unik databas för samtliga kompetenser för industrins leverantörer.

SSG AccesskortSSG Profile gör det möjligt att lagra externa kompetenser, så som heta arbeten eller truckutbildningar i SSGs databas. Detta förenklar administrationen kring att se behörigheter hos entreprenörer som besöker anläggningar.

Med tjänsten får du en plats att se att rätt behörighet innehas för att besöka en anläggning eller arbeta i ett projekt. SSG Profile är sedan kopplat till Accesskortet vilket innebär att kortet kan användas för tillträde till platser eller projekt dit speciella behörigheter krävs. Idag kräver c:a 200 anläggningar i Sverige SSG Entre och ett flertal av dem använder också SSGs tilläggstjänst för inpassering, SSG Access.

En del av SSG Access erbjuder att göra bemanningsförfarandet enklare både för entreprenörsfirmor och för anläggningar. Ett entreprenadföretag kan få uppflaggat i databasen att de ska bemanna på en viss anläggning och via gränssnittet skicka in vilka som ska utföra arbete på platsen, enkelt för entreprenadfirman att skicka in och för anläggningen att följa upp.