SSG Standarder

 

SSG arbetar med standarder och anvisningar för konstruktion, upphandling, underhåll, montage och dokumentation av industrianläggningar.

SSG samarbetar med industrin, där utveckling och förvaltning av SSG Standarder utförs i kommittéer och arbetsgrupper. SSGs standarder är noga utvecklade och beprövade och används av företag från hela världen. Tillsammans med våra kommittéer tar vi fram standarder för industrier vilket sparar tid vid projektering och montage.

Varför SSG Standarder?

 • Ger en industrianläggning av rätt kvalitet och med hög tillgänglighet.
 • Hög person- och driftsäkerhet.
 • Stora tidsbesparingar i projektarbetet.
 • Anpassad till slutanvändaren.
 • Kostnadseffektiv projektering.
 • Effektivt stöd för inköp.
 • Stöd för funktionsupphandlingar (SSG Leveranskontrakt).
 • Uppfyller myndighetskrav.
 • Tillgång till aktuell uppdaterad standard via SSGs webbsida.

 

SSG Standarder innehåller anvisningar för:

 • Konstruktion och projektering.
 • Konstruktion av tekniska detaljer.
 • Stöd för upphandling och inköp.
 • Montage.
 • Utcheckning och drifttagning.
 • Underhåll.
 • Hur anläggningen ska dokumenteras.

Tre sätt att tillgå SSG Standarder

Abonnemang: Du kan abonnera på SSG Standarder inom ett eller flera teknikområden och därigenom få direkt tillgång till dokumentationen genom inloggning från SSGs webbsida.
Läs mer om abonnemang här.

Projektdokument: Här kan du som abonnerar, välja ut de SSG Standarder och de projektdeltagare (leverantörer, entreprenörer etc.) som ska kunna ta del av standarderna.
Läs mer om projektdokument här.

Enskilda dokument: kan köpas direkt via SSGs webbshop.
Du behöver vara kund hos oss. Kontakta oss för hjälp med detta, antingen via mail, support@ssg.se, eller telefon 060- 14 15 10.

Mer information om SSG Standarder finns i informationsbladet. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring SSG Standarder.