PDB 4.0

Ny plattform för SSG Produktdatabas

Planerat driftsstopp för SSG Produktdatabas

Under vecka 39 byter vi teknisk plattform för SSG Produktdatabas, vilket innebär att tjänsten är helt eller delvis stängd från den 21 september kl. 15.00 till den 1 oktober kl. 08.00. Läs nedan om vilka tider som gäller för dig. 

Inför plattformsbytet erbjuder vi kostnadsfria utbildningar runt om i landet. För dig som inte har möjlighet att delta på plats erbjuder vi webbinarium vid flertalet tillfället under hösten.  

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss!

 

Nu uppgraderas SSG Produktdatabas med en ny teknisk plattform och ett nytt gränssnitt. På denna sida hittar du all information som du behöver om uppgraderingen.

Projektet PDB 4.0 har pågått i snart två år, och nu närmar vi oss driftsättningen av den nya tekniska plattformen av SSG Produktdatabas. Projektet kommer att leverera ett nytt MDM-system, (Master Data Management), och är just nu inne i en intensiv period med bland annat tester. När den nya plattformen tas i drift kommer du som användare att mötas av att ett nytt gränssnitt och nya sökfunktioner. 

Sista datum för för klassning inför driftsstopp

 • 10 september
  Sista dagen för att skicka in klassningsbegäran via fil (fler än 30 artiklar)
 • 17 september
  Sista dag som SSG läser in återrapportering av bruksflaggor via dagens system
 • 20 september
  Sista dag för att skicka in enstaka klassningsuppdrag
 • 21 september kl 15.00
  Sista överföringen av artiklar till kunder via dagens system

Datum för driftstopp

 • 21 september kl 15.00
  Driftstopp, tjänsten helt stängd.
 • 24 september kl 08.00
  Det går att söka och titta på artiklar i tjänsten
 • 1 oktober kl 08.00
  Tjänsten öppen som vanligt

Tillfälligt längre handläggningstider

Under förberedelserna inför driftstoppet räknar vi med längre handläggningstider. Ett klassningsärende kan då ta upp till två arbetsdagar. Om ärendet är brådskande, kontakta oss för hjälp.

Gemensam bruksinloggning

I samband med plattformsbytet tar vi bort funktionen med gemensam bruksinloggning och ersätter det med personliga inloggningar. Saknar du en egen inloggning, kontakta oss gärna.

Systemintegration och överföring av artikeldata till lokala system

För de kunder som har integrerat sitt affärssystem med SSG Produktdatabas behöver inga förändringar göras. Vi fortsätter att skicka uppdateringar som tidigare och genom samma kanaler. Observera att integrationen inte kommer att vara tillgänglig i samband med driftstoppet.

Utbildning och stöd 

Vi kommer erbjuda alla kunder kostnadsfri introduktionsutbildning till den nya plattformen. Under september erbjuder vi sju utbildningstillfällen runt om i Sverige. Anmäl dig här! För dig som inte kan delta på plats så erbjuder vi även flertalet webbinarium med olika inriktingar under hösten 2018. Anmäl dig till webbinariumen här! Utöver utbildningstillfällena kommer det också planeras in uppföljande genomgångar via web, instruktionsfilmer, tryckt material såsom lathund samt användarhandbok.

Vad är nästa steg för SSG Produktdatabas?

Ambitionen är att ert arbete kommer att fortgå som normalt efter systembytet. Under kvartal tre och fyra kommer huvudfokus att vara att ta tillvara på den återkoppling som ni som användare ger oss på arbetsflöden, gränssnitt och innehåll. Systembytet möjliggör även hantering av tillverkar- och leverantörskataloger med produktinformation, tekniskt data och bilder. Vi kommer att jobba för tätare relationer med andra databaser och regelverk som SEG, RSK, GS1, ETIM, eCl@ss, UNSPSC med flera.