PDB 4.0

Ny plattform för SSG Produktdatabas

Uppdatering 2018-06-15

Styrgruppen för projekt PDB 4.0 har beslutat att den planerade driftsättningen av ny teknisk plattform för SSG Produktdatabas ska göras under vecka 40.

Vi återkommer under v 34 med mer information om det planerade driftsstoppet och hur det kommer att påverka dig som kund.

Ta gärna chansen att förbereda dig redan nu genom att anmäla dig till någon av de planerade utbildningar som geonmförs runt om i landet, där vi visar den nya tekniska plattformen. 

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss!

 


 

Nu uppgraderas SSG Produktdatabas med en ny teknisk plattform och ett nytt gränssnitt. På denna sida hittar du all information som du behöver för bytet.

Projektet PDB 4.0 har pågått i snart två år, och nu närmar vi oss driftsättningen av den nya tekniska plattformen av SSG Produktdatabas. Projektet kommer att leverera ett nytt MDM-system, (Master Data Management), och är just nu inne i en intensiv period med bland annat tester. Du som användare kommer att märka av att ett nytt gränssnitt och nya sökfunktioner tillkommit. 

Driftstopp planeras till efter semesterperioden 2018

Under uppstart av den nya plattformen och när artikeldata ska migreras kommer SSG Produktdatabas tillfälligt att vara nere. Vi ber om er förståelse för detta och hoppas att det inte påverkar er nämnvärt. Nuvarande databas kommer att vara tillgänglig och du kommer att kunna söka och titta på artiklar som vanligt. Det kommer dock inte att gå att registrera nya eller överföra artiklar till ditt lokala system förrän den nya plattformen är på plats.

Vi planerar att påbörja driftstoppet efter semesterperioden. Detta innebär att en ny detaljerad plan kommer att presenteras inom kort

Tillfälligt längre handläggningstider

Under förberedelserna inför driftstoppet räknar vi med längre handläggningstider. Ett klassningsärende kan då ta upp till två arbetsdagar. Om ärendet är brådskande, kontakta oss för hjälp.

Gemensam bruksinloggning

I samband med plattformsbytet tar vi bort funktionen med gemensam bruksinloggning och ersätter det med personliga inloggningar. Saknar du en egen inloggning, kontakta oss gärna.

Systemintegration och överföring av artikeldata till lokala system

För de kunder som har integrerat sitt affärssystem med SSG Produktdatabas behöver inga förändringar göras. Vi fortsätter att skicka uppdateringar som tidigare och genom samma kanaler. Observera att integrationen inte kommer att vara tillgänglig i samband med driftstoppet.

Vad är nästa steg för SSG Produktdatabas?

Ambitionen är att ert arbete kommer att fortgå som normalt efter systembytet. Under kvartal tre och fyra kommer huvudfokus att vara att ta tillvara på den återkoppling som ni som användare ger oss på arbetsflöden, gränssnitt och innehåll. Systembytet möjliggör även hantering av tillverkar- och leverantörskataloger med produktinformation, tekniskt data och bilder. Vi kommer att jobba för tätare relationer med andra databaser och regelverk som SEG, RSK, GS1, ETIM, eCl@ss, UNSPSC med flera.

Utbildning och stöd 

Vi kommer erbjuda alla kunder kostnadsfri introduktionsutbildning till den nya plattformen. Utöver utbildningstillfällena kommer det också planeras in uppföljande genomgångar via web, instruktionsfilmer, tryckt material såsom lathund samt användarhandbok.