Var med och påverka SSG Produktdatabas 4.0

PDB 4.0

SSG håller just nu på att arbeta med framtidens SSG Produktdatabas, som går under benämningen PDB 4.0. I det arbetet ingår det främst att ta fram en ny teknisk plattform, men också att skapa möjligheter till att ytterligare hjälpa anläggningar att bli effektivare och hållbarare, och knyta samman dem med leverantörer.

I SSG Produktdatabas möts svensk industri, tillverkare och leverantörer i Sveriges största databas för standardiserad artikelinformation. Nyligen har SSG startat sitt största projekt någonsin, att utveckla den tekniska plattformen för SSG Produktdatabas för att bättre möta industrins behov. Tillsammans med Sigma, Stibo och ett flertal referenskunder formas framtidens SSG Produktdatabas, som ska ge bättre möjligheter för effektivare hantering av artikel- och produktinformation, underlätta för nya användare och hjälpa leverantörer och tillverkare att medverka med sitt data. 

Projektet går under benämningen PDB 4.0 och innebär främst att man utvecklar den tekniska plattformen. Projektet är planerat att löpa under cirka ett år med lansering under kvartal ett 2018. För att göra framtidens SSG Produktdatabas så bra som möjligt vänder sig nu SSG till hela den svenska industrin och vill nu bjuda in dig till att vara med och påverka.

Hur påverkar det här mig?

Bland annat kommer det vid lansering av systemet innebära att:

  • Användare kommer att mötas av ett helt nytt gränssnitt
  • Användare kommer att arbeta i en portal med innehåll utifrån sina kundbehov
  • Det finns möjlighet till bilder och mer tekniska attribut på artiklar
  • Det finns möjlighet att materialklassificera artiklar mot mer än en trädstruktur

Har du frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna!

Läs frågor och svar om projektet