SSG Produktdatabas

SSG Produktdatabas är en tjänst som höjer din produktionseffektivitet genom att hjälpa dig med artikeldata.

Oavsett bransch består industrins reservdelar till 40 % av likadana komponenter. Till exempel kommer trefasmotorer, styrkort och hydraulik att ha samma funktion, oberoende av om det är i medicinproduktion, pappersbruk eller fordonstillverkare. Under 40 år har pappers-och massaindustrin nått effektivitetstal på mer än 80 procent tack vare en klok reservdelshantering och service genom SSG Produktdatabas. Tjänsten och dess lönsamma samarbete ger idag svensk industri stora framgångar.

Tack vare det unika SKC-numret på artiklar kan likadana artiklar identifieras över hela svensk industri, såväl hos anläggningar som leverantörer och tillverkare.

Så funkar det

SSG har en artikeldatabas där alla artikelnummer, SKC-nummer, samlas. SSG kontrollerar samtliga införda artiklar i databasen, samstämmer informationen mot hur de ska beskrivas och matchar dem mot de redan existerande artiklarna i databasen. Alla artiklar erhåller en entydig beskrivning och ett SKC-nummer.

Som industrianläggning

  • SSG hjälper dig där du är i din process. Oavsett om ditt artikeldata behöver städas eller direkt kan börja klassas mot ett SKC-nummer. 
  • När du ansluter dig får ditt reservdelslager struktur och rutiner, korrekta återköp samt minimerad risk för dubbletter.  
  • SSG Produktdatabas unika system ger dig standardiserad och uppdaterad produktinformation vilket frigör resurser hos dig. 
  • Du kan låna specifika komponenter av andra industrier som använder Produktdatabasen och även möjliggöra samköp. 

Som leverantör och/eller tillverkare

  • Du exponerar ditt sortiment för en stor del av svensk industri i ett väl etablerat system. Du når ut till helt nya kunder och utökar din kontaktyta.  
  • Du har möjlighet att erbjuda alternativa artiklar genom att "tagga" konkurrenters artiklar. 
  • Du erbjuder bättre service och tryggare köp till dina kunder, som enkelt kan återanskaffa alla komponenter som saknas eller gått sönder.  
  • Du ändrar och uppdaterar på ett enda ställe. Alla som är anslutna till SSG Produktdatabas får sedan automatiskt din nya information som säkerställs av SSG innan den publiceras. 
  • Du ser anslutna anläggningars sortiment av artiklar.

Ett vinnande koncept 2014 vann SSG Produktdatabas Industrins Stora Produktivitetspris för vår unika tjänst. Priset uppmärksammar genomförda underhållsinsatser som resulterat i ökad lönsamhet.

Läs mer eller kontakta oss för mer information.