SSG Leveranskontrakt hjälper dig vid upphandling och inköp

SSG Leveranskontrakt

SSG Leveranskontrakt hjälper till vid upphandling, inköp, konstruktion, driftsättning och leverans av industrianläggningar.

Utvecklat och anpassat efter processindustrin följer kontraktet nuvarande EU-lagstiftning samt föreskrifter och kan med fördel användas som mall för att förenkla upphandlings- och inköpsprocessen.

Tanken är att skapa en standard för kontrakt, som kan vara till hjälp vid affärer inom industrin som annars kan vara komplicerade. Även enklare inköp av gods görs med fördel baserat på något av SSGs kortfattade kontraktsvillkor. För inköp från utländska leverantörer finns leveranskontrakten på fem språk, engelska, svenska, finska, tyska och polska.

10, 9, 8, 7.... Nedräkning pågår. Ny utgåva tas fram, släpps preliminärt hösten 2018 (efter remiss till  berörda parter). Nya Kemikaliebestämmelser släpptes 2017-09.

Kontraktet kom i sin första utgåva redan 1975 och har tagits fram med hjälp av experter från juridik, inköp och teknik. Revidering och uppdatering sker kontinuerligt för att spegla aktuella branschvillkor och att kontrakten följer gällande EU-direktiv. Nya kontrakt publiceras ungefär varannat år. SSGs expertkommitté Leveranskontrakt arbetar kontinuerligt med att uppdatera kontraktet och bevakar utvecklingen från EU-håll samt inom svensk lagstiftning.

Bakom kontraktet står experter med bred erfarenhet inom ämnet, vilket borgar för hög kvalitet. Kontraktet är vedertaget och används av större delen av svensk och europeisk skogsindustri, stål- och livsmedelsindustri, energi (värme/kärnkraft) och glasproducent samt av industrins leverantörer vid inköp från underleverantörer.

  

Det finns fyra olika kontrakt

Med montage

SSG Leveranskontrakt (stora kontraktet)

Med eller utan montage

SSG Allmänna Bestämmelser 90-12 (lilla kontraktet)

Service/underhåll
med eller utan
montage

SSG Ramavtal (säljstopp, revideringsbehov)

Kemikalie-
leveranser

SSG Allmänna bestämmelser för leverans av kemikalier och tillsatsmedel (SSG Kemikaliebestämmelser).

Ett "agreed document" med IKEM.

Handboken Vinnande Vetande berättar mer i detalj om de olika kontrakten om hur de används. För att beställa den, klicka här.