SSG Level

 

SSG Level är en webbtjänst som möjliggör automatisk nivåövervakning av kemikalier i cisterner.

SSG Level bidrar till att automatisera beställningsrutiner, optimera logistiken och öka både leverans- och miljösäkerhet. Det leder i sin tur till lägre kostnader för industrin genom en effektivare leverantörsprocess och minskad miljöpåverkan, eftersom transporterna kan optimeras på ett effektivt sätt.

SSG Level använder sig av en så kallad Internet of Things-hub, som sammankopplar information om kemikalienivån i anläggningarnas cisterner med leverantörernas system. Med den automatiska cisternövervakningen kan kemikalieleverantörer och inköpare ute på anläggningarna snabbt följa vad som händer i cisternerna. SSG Level använder sig av IoT plattformen SSG Connect. Läs mer om SSG Connect här.

Skapar nytta för både anläggningar och leverantörer

SSG Level visar i diagramform data och kritiska beställningspunkter, som hämtas från givarna i cisternerna. På motsvarande sätt kan även leverantörerna se alla de cisterner de levererar till, vilket underlättar arbetet och optimerar transporterna. Industrianläggningarna i sin tur tjänar på att använda tjänsten eftersom den möjliggör lägre kemikaliekostnader och högre leveranssäkerhet. Då leverantörer har kunder på många olika geografiska platser underlättar SSG Level leveransen, eftersom de lätt kan se exakt var, hur och vad de ska leverera.

För mer information, kontakta oss gärna.