SSG Benchmark

SSG Benchmark

SSG Benchmark är en webbtjänst som låter dig jämföra nyckeltal mellan industrianläggningar.

Som ansluten till tjänsten kan du jämföra din industrianläggning mot andra anslutna diton och därmed jämföra underhållseffektiviteten genom ett antal förutbestämda nyckeltal. Med SSG Benchmark skapas en gemensam bas för jämförelse inom industrin som du kan använda för att effektivisera och vässa ditt underhåll.

SSG Benchmark baseras på SSGs standard SSG 2001 - Underhållseffektivitet - nyckeltal, terminologi som omfattar generella termer om hur industrin kan definiera och mäta utvalda nyckeltal vid industriarbete. SSG 2001 baseras i sin tur på europastandarderna SS-EN 13306 och SS-EN 15341 och kompletterad med de erfarenheter som finns i SSGs kommittéverksamhet.

Som ansluten till tjänsten får du tillgång till information och resultat om andra anläggningar som emellertid inte kan identifieras. Tjänsten är framtagen med hjälp av jurister för att se till att ingen känslig information lämnas ut. Ett avtal mellan SSG och de deltagande företagen reglerar vilka bestämmelser som finns för tjänsten.

Vill du veta mer, se informationsbladet för SSG Benchmark.

Logga in i tjänsten här.