SSG Access

SSG Access - Tillträdeskontroll och projektbemanning inom industrin

SSG Access är en tjänst för tillträdes- och kompetenskontroll för industrin med möjlighet till projektbemanning och elektronisk personalliggare.

SSG Access är en tjänst för tillträdes- och kompetenskontroll för industrin där du kan arbeta med till projektbemanning och elektronisk personalliggare. I standardversionen, SSG Access tillträde, gör det enkelt att se att era entreprenörer uppfyller de krav ni ställer på att utföra arbete på anläggningen. Genom SSGs Accesskort kan er anläggning direkt se om entreprenören uppfyller de krav ni ställer för att utföra arbete. Tjänsten förenklar också inträdet genom Accesskortet som kan användas som ett inpasseringskort. 

Genom tilläggstjänsten SSG Access high kan ni registrera och bemanna projekt, och koppla företag som ska utföra arbete. Den entreprenör som sedan kommer kan via sin telefon checka in och ut i projektet i den kopplade elektroniska personalliggaren. Därmed uppfylls Skatteverkets krav på elektronisk personalliggare (Krav på elektronisk personalliggare vid byggprojekt, SKVFS 2015:6). Läs mer om den här.

Fördelar med SSG Access

För industrianläggningen

  • Enkel administration av entreprenörer som ska arbeta i projekt på anläggningen. Funktioner finns för att registrera projekt, koppla företag, bemanna och se kompetenskravsuppfyllnad. Bemanningen syns även i tillträdeskontrollen. 
  • Möjlighet att dra ut listor i projektvyn. 
  • Möjlighet till utdrag av xml-rapport till Skatteverket.

För entreprenören

  • Enkel incheckning i projekt via mobiltelefon. 
  • Enkelt att bemanna projekt med  medarbetare och underleverantörer (information sänds via e-post).
  • Möjlighet att använda anläggningens personalliggare.

SSG Profile - SSGs kompetensdatabas

Med SSG Profile, SSGs kompetensdatabas, kan entreprenörer lagra sina utbildningar, certifikat och kompetenser i SSGs databas, och därmed göra dem synliga för anläggningar som använder SSG Access. Läs mer om SSG Profile här

Nivåer för SSG Access

Kontakta oss om du vill veta mer!