SSG Access

SSG Access

Med tjänsten SSG Access kan ni få en betydligt effektivare kontroll på de kompetenskrav ni ställer på personal som ska utföra arbete på er anläggning.

För er som utfärdar inpasseringskort till era entreprenörer kan ni även förenkla administrationen genom att utnyttja Accesskortet som ett inpasseringskort.

Alla SSG-utbildningar som genomförs lagras i SSGs kompetensdatabas. Genom att nyttja SSG Access får ni en snabb och enkel kvittens och kan till exempel koppla ihop det med ett befintligt inpasserings- eller tidsredovisningssystem. Via olika gränssnitt hos SSG kan ert IT-system ställa frågor till databasen i SSG Academy Tool. Frågorna är kopplade till de inträdeskrav som gäller på er anläggning. Svaret på frågan kan t ex presenteras på en bildskärm i en portvakt eller integreras i befintligt inpasseringssystem och öppna en grind.

Alla Accesskort är försedda med teknologi för att kunna fungera i marknadens inpasseringssystem.

SSG Access ger ökad trygghet, ökad säkerhet och högre effektivitet för både entreprenörer och anläggningar. 

I juni 2015 lanserades nya SSG Access - en vidareutveckling av inpasserings- och behörighetstjänsten SSG Access. I samband med detta avvecklades Entrepasset och ersätts av det nya Accesskortet. När du går en utav SSGs utbildningar, till exempel SSG Entre, kommer du automatiskt att få ett Accesskort som då direkt ersätter då Entre-passet.

Med nya SSG Access får företag en betydligt effektivare kontroll på att extern personal som ska utföra arbete ute på sin anläggning har de kompetenskrav de kräver. Samtidigt får entreprenörer möjlighet att samla sina utbildningar och certifikat på ett och samma ställe i SSGs kompetensdatabas, som beskrivs nedan.

Om du redan har ett Entrepass behöver du inte göra någonting. Ditt kort kommer att fungera som vanligt till att dess giltighetstid är slut. Om du som ny kund går till exempel SSG Entre i början av juni, så kommer den kompetensen att lagras i SSG Profile, kompetensdatabasen, och du kommer att få ett Accesskort. När du ska utföra arbete på en anläggning som kräver SSG Entre, kommer man via kortet kunna se i SSG Profile om du har en genomförd SSG Entre-utbildning, och du kommer att kunna komma in och utföra arbete.

Läs tidigare nyhet om SSG Access

SSG Profile - SSGs kompetensdatabas

Tidigare har enbart utbildningar utfärdade av SSG lagrats i SSGs kompetensdatabas, men med SSG Profile kommer även kompetenser utfärdade av andra företag att kunna lagras. Det betyder att om du har gått till exempel Heta Arbeten, kommer du att kunna registrera det i databasen och visa för andra, förutsatt att du köpt SSG Profile.

Du som entreprenör, eller ditt entreprenadföretag kan registerera dig i SSG Profile och visa upp dina kompetenser och certifikat för anslutna anläggningar. Vill du registrera dig i SSG Profile, kontakta Mitchelle Lagerwall. Se information i högerkant.

Läs mer om SSG Profile här

Möjligheter och fördelar med SSG Access

  • Enklare och effektivare kontroll av att kompetens-/tillträdeskrav är uppfyllda
  • Förenklad administration av inpasseringskort för anläggningen
  • Förenklad hantering av inpasseringskort för entreprenören
  • Behovet av att utfärda egna inpasseringskort minskar
  • Tidsbesparing för såväl entreprenörer som industripersonal vid inpassering, speciellt vid tillfällen då mycket personal ska befinna sig på anläggningen t.ex. vid ett underhållsstopp

Accessnivåer

Tekniska specifikationer 

  • Tjänsten nås med webbservice eller web-API för att hämta data i kontinuerligt uppdaterad SQL-databas
  • Kräver ingen installation av programvara. Gränssnitt tillgängligt via webben.
  • Accesskortet har två beröringsfria tekniker (Mifare och EM 4102) samt en magnetremsa på baksidan av kortet.

Kontakta oss om du vill veta mer!