Green brain

SSG Miljöpass - webbaserad miljökurs

1 timme, webbaserad kurs.
SSG Miljöpass är en lättillgänglig och kostnadseffektiv miljökurs för industrins anställda, som hjälper er att lägga grunden för ett smart miljöarbete. Dessutom kvalitetssäkrat av Sweco Environment!

SSG Miljöpass är en bred miljökurs, som höjer kompetensen hos personalen på företaget. Den kan vara ett verktyg för att uppfylla krav i miljöbalken samt i interna ledningssystem avseende medvetenhet och kompetens om påverkan på yttre miljö. Kursen har utvecklats av SSG tillsammans med experter från näringslivet. Den interaktiva webbkursen har generell inriktning. Dessutom kan en branschanpassad och en företagsspecifik del skapas om man så önskar. Idag finns en branschanpassad tilläggskurs för skogsindustrin. Vill du vara med och skapa en för just din bransch eller ditt företag? Kontakta SSG!

Se film om utbildningen

 

Kursens mål

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren en ökad kompetens och förståelse inom området yttre miljö. Därigenom får alla bättre förutsättningar för att kunna bidra till ett bra miljöarbete.

Målgrupp

Kursen riktar sig till samtliga anställda på företaget, för såväl arbete på kontor som i driftmiljö.

Kursens innehåll

SSG Miljöpass är en generell grundkurs med allmän miljökunskap. Exempel på områden som berörs är klimatförändringar, olika former av utsläpp, avfall och återvinning samt olika aktörers roll i miljöarbetet.

SSG Miljöpass kan användas vid införande av miljöledningssystem eller miljödiplomering. Om så önskas kan två ytterligare delar läggas till:Miljöpass Sweco 2016

  • En branschanpassad del, med den
    aktuella branschens miljöpåverkan
  • En företagsspecifik del med fokus på
    lokala förhållanden

Genomförande

Kursen är webbaserad och faktaavsnitt varvas med interaktiva övningar för att öka engagemanget hos eleven. På vissa ställen finns det även möjlighet till fördjupning om eleven så vill. Varje kurs avslutas med ett kunskapstest och efter godkänt resultat kan eleven ladda ner ett diplom.

Kvalitetssäkrat av Sweco

På initiativ från SSG har Sweco, som tredje oberoende part, fått i uppdrag att kvalitetssäkra SSG Miljöpass och även komma med förslag på förbättringar i syfte att utveckla SSGs webbaserade miljöutbildning.

– SSG har ett starkt utbud av olika utbildningar och när vi fick förfrågan från SSG ville vi bidra med vår kompetens genom att kvalitetssäkra och testa utbildningen, säger Linn Glad, miljökonsult och projektledare på Sweco.

Läs mer om kvalitetssäkringen här.

”Effektiv utbildning”

Valmet är ett företag som satsat på SSG Miljöpass. Hittills har 150 av de 700 anställda på Valmet i Sundsvall tagit SSG Miljöpass. Målet är nu att samtliga anställda ska ha genomgått kursen.

- Jag gillar konceptet. Det här är ett effektivt sätt att snabbt få ut en enklare form av miljöutbildning, som inte är så tidskrävande. Det är en kort och koncis utbildning och en bra sammanfattning av de viktigaste grunderna när det gäller miljökunskap. Det är ett paket, som passar oss mycket bra och du kan göra utbildningen oavsett om du är hemma eller på jobbet, så länge du kommer åt nätet.

                                     Niklas Castenäs, Valmet.