SSG Inspecta Flänsförbandsutbildning

10 timmar, webbaserad kurs med praktiskt prov.
Ökad kunskap om flänsförband kan förhindra tillbud och olyckor och även undvika kostnader som kan uppstå i samband med reparationer och dåligt underhåll.

Korrekt montering och demontering av flänsförband är viktigt för en god systemfunktion. Genom ökad kunskap om flänsförband kan olyckor och tillbud minska. Med rätt kompetens undviks kostnader som uppstår i samband med driftstörningar och reparation av skador på anläggningen. Inspecta och SSG har tillsammans tagit fram utbildningen SSG Flänsförband som höjer säkerheten på din anläggning.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är ökad anläggningstillgänglighet under en industrianläggnings livscykel. Genom ökad kunskap förbättras personsäkerheten och tillbud och olycksfall kan förebyggas. Utbildningen ska även bidra till en minskad miljöpåverkan med avseende på läckande flänsförband.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till anställda och entreprenörer inom industrin, som i sin yrkesroll hanterar flänsförband.

Del 1 lämpar sig för att ge baskunskaper för arbete och kontroll av flänsförband. Kursdelen är lämplig för alla som i sitt yrke kommer i kontakt med flänsförband. Avklarad första del är ett grundkrav för att gå vidare mot ett kompetensbevis. Del 1 är inte nödvändig för förnyelse av kompetensbeviset. Avklarad kursdel ger ett diplom.

Del 2 är mer inriktad mot montörer och teorin är mer djupgående och med mer praktiktiska handhavanden. Avklarad del 2 krävs för att få gå del 3.

Del 3 är den sista delen och kursdeltagaren ska visa för examinatorn att teori och praktik är förstådd och tillämpas. Avklarad del 3 ger ett kompetensbevis.

Utbildningens innehåll

Delar ur utbildningens innehåll är:

  • Ansvar
  • Montörsteori
  • Materialteori
  • Praktiskt montörsprov

Utbildningen består av två webbaserade teoretiska delar som vardera avslutas med ett kunskapstest, samt en praktisk del som innehåller ett montörsprov.
Del1: 1-2 timmar
Del2: 2-3 timmar
Del3: praktiskt prov, cirka fyra timmar per grupp

Genomförande

Del ett och två är webbaserade och deltagare kan själva bestämma när dessa ska utföras. Det praktiska provet utförs på en mobil prövningsrigg, vilket gör att det praktiska provet kan genomföras på olika provplatser runt om i landet.

Godkänt resultat i alla tre delar ger ett kompetensbevis på fastställd kompetens i enlighet med standardiserade metoder för ett säkert arbete. Kompetensbeviset är giltigt i fem år. För förnyelse räcker det att gå om del två och tre.

Pris

Flänsförbandsutbildning – Kvalificerande 2.900kr
Flänsförbandsutbildning – Diplomerande 500kr

Kompetensbevis (del 2 och del 3): pris på offert