SSG Academy kurser och utbildning

SSG kurser och utbildningar

SSG arbetar med utbildning och erbjuder allt från utarbetning av kravspecifikationer till att genomföra kurser och konferenser.

Kurserna finns både som webbaserade och lärarledda inom områdena arbetsmiljö och säkerhet, el, miljö, teknik och underhåll, processäkerhet och inköp.

De webbaserade kurserna kan genomföras var som helst på egen tid förutsatt att deltagaren har en dator med internetuppkoppling. De lärarledda kurserna genomförs på olika orter runt om i Sverige och varierar i längd. Målsättningen är att dessa kurser ska anpassas särskilt till kundens behov och med stor flexibilitet när det gäller innehåll, genomförande och företagsanpassningar.

Olika målgrupper

Våra kurser är baserade på den unika kommittéverksamhet som SSG har, där över 500 tekniska experter är delaktiga i våra arbetsgrupper. Styrkan ligger i vårt nätverk, där vi får in en bred erfarenhet i alla områden vi arbetar inom. Vi har en stark dokumentation, som utgår från standarder, myndighetskrav, författningar och föreskrifter och inte minst industrins egna erfarenheter. SSG hjälper även till i arbetet med att inventera vilka personer och arbetsuppgifter inom företaget, som ska omfattas av en anpassad kurs, samt i arbetet med att skapa kravspecifikationer och lokala instruktioner.

Läs mer om SSGs utbildningar eller läs vår utbildningskatalog som E-magin.