Green brain

Vad gör SSG inom hållbarhet?

Hållbarhet är för industrin idag en konkurrensfördel och imorgon en ren överlevnadsfråga. Hållbar ekonomisk utveckling möjliggör satsningar på ekologisk och social hållbarhet. Hållbar ekonomisk utveckling förutsätter övergång till en cirkulär- och delningsekonomi för ökad resurseffektivisering. SSG utvecklar och tillhandahåller därför tjänster och standarder för att underlätta övergången till ökad resurseffektivisering.

Befintliga tjänster

  • SSG Produktdatabas - Tjänst som höjer din produktivitet genom ett enhetligt artikeldata.
  • SSG Benchmark - Benchmarkingtjänst som jämför din anläggning mot andras inom underhållseffektivitet.

Befintliga standarder

  • SSG2001 - Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal.
  • SSG2002 Stöd för införande av operatörsunderhåll.
  • SSG2005 Kritikalitetsanalys, införande och upprätthållande för tekniska enheter.
  • SSG1001 Ytskyddsstandard, en översikt. Lathund vid projektering och upphandling.

Befintliga verktyg

  • SSG Leveranskontrakt - Hjälper till vid upphandling, inköp, konstruktion, driftsättning och leverans av industrianläggningar.
  • SSG Elsäkerhetskoncept - Hjälper dig att följa elsäkerhetsteknisk praxis och skapa ett ledningssystem för el.

Aktuellt inom hållbarhet

Nyligen var SSG huvudpartner till DI Hållbarhet, som ett av Sveriges största evenemang kring hållbar utveckling och lönsamhet för privat och offentlig sektor.

Kommande aktiviteter

SSG söker anläggningar till en samverkansgrupp för ökad produktivitet. För mer information, kontakta oss gärna.