Vad gör SSG inom hållbarhet?

Vad gör SSG inom hållbarhet?

Hållbarhet är för industrin idag en konkurrensfördel och imorgon en ren överlevnadsfråga. Hållbar ekonomisk utveckling möjliggör satsningar på ekologisk och social hållbarhet.

Hållbar ekonomisk utveckling förutsätter övergång till en cirkulär- och delningsekonomi för ökad resurseffektivisering. SSG utvecklar och tillhandahåller därför tjänster, standarder och verktyg för att underlätta övergången till ökad resurseffektivisering, allting med digitalisering om grund.

Tjänster inom hållbarhet

  • SSG Produktdatabas - Tjänst som höjer din produktivitet genom ett enhetligt artikeldata.
  • SSG Benchmark - Benchmarkingtjänst som jämför din anläggning mot andras inom underhållseffektivitet.

Standarder inom hållbarhet

  • SSG2001 - Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal.
  • SSG2002 Stöd för införande av operatörsunderhåll.
  • SSG2005 Kritikalitetsanalys, införande och upprätthållande för tekniska enheter.
  • SSG1001 Ytskyddsstandard, en översikt. Lathund vid projektering och upphandling.

Verktyg inom hållbarhet

  • SSG Leveranskontrakt - Hjälper till vid upphandling, inköp, konstruktion, driftsättning och leverans av industrianläggningar.
  • SSG Elsäkerhetskoncept - Hjälper dig att följa elsäkerhetsteknisk praxis och skapa ett ledningssystem för el.