Vad gör SSG inom arbetsmiljö?

Vad gör SSG inom arbetsmiljö?

SSG har arbetat med att förbättra arbetsmiljön på svenska industrier sedan 70-talet. Vi vet hur viktigt det är med trivsel och säkerhet för att må bra, vilket skapar kollegor/anställda/ägare i världsklass.

Vårt mål är att kunna bidra och hitta lösningar som på bästa sätt tar oss närmare visionen om en industri utan olyckor och allvarliga skador där vi alla kan trivas. Med digitalisering som grund skapar vi tjänster och erbjudanden som förbättrar arbetsmiljön inom den svenska industrin.

Aktuellt inom arbetsmiljö

  • Utbildningar inom arbetsmiljö - SSG erbjuder en mängd utbildningar inom arbetsmiljö. Läs om vilka här.
  • SSG ElsäkerhetskonceptHjälper dig att följa elsäkerhetsteknisk praxis och skapa ett ledningssystem för el.
  • SSG Säkerhetskommitté - Inom områdena säkerhet och arbetsmiljö rekommenderar SSG Säkerhetskommitté effektiva och ekonomiska arbetsmetoder och förhållningssätt.

Befintliga tjänster

  • SSG Säkerhetskonferens - SSG Säkerhetskonferens samlar årligen nära 200 verksamma inom arbetsmiljö för föreläsningar, diskussion och nätverkande.
  • SSG Entre - Sveriges mest populära säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer med omkring 250 000 registrerade entreprenörer sedan 2005.