Flow skapar processer för en ökad produktivitet

Flow

Är det dags att ta nästa steg mot en ökad produktivitet? Flow ger dig möjligheten att öka takten för en industri i toppform.

Tuff internationell konkurrens ställer krav på svensk industri. För att ha en varaktig verksamhet måste man ha en hög intern effektivitet och arbeta nära sin maximala potential. SSG och DynaMate presenterar därför Flow - ett komplett träningsprogram för att öka produktiviteten inom svensk industri. Genom en standard, kombinerat med ett antal andra tjänster, får du de råd och det stöd i hur du bäst lyckas med att öka produktiviteten och skapa en hållbar verksamhet utifrån era förutsättningar.

Vilken puls har ni på er produktivitet, och hur är det med styrkan i utvecklingskurvan? Precis som med idrottaren, behöver den svenska industrin träna, repetera och jobba mot mål för att utveckla sin skicklighet. Under resans gång utvärderar och testar idrottaren sin förmåga för att se om denne är på väg åt rätt håll, eller om något bör justeras för bättre resultat. För att öka svensk industris konkurrenskraft mot omvärlden behöver produktiviteten vara i världsklass. Flow testar er förmåga och utmanar er att prestera bättre.

Träningsprogram för industrin

Flow är ett koncept som lägger grunden för att effektivisera er verksamhet. Genom en nulägesanalys av verksamheten får ni en bild över hur produktiviteten ser ut i dag, och därefter läggs grunden för utvecklingsarbetet. Från nulägesanalysen ges konkreta åtgärdsförslag med förbättringar, och med en jämförelsetjänst kan du se hur produktivitetsutvecklingen ser ut och jämföra det med branschsnittet. Flera aktiviteter finns för att stötta upp arbetet med att öka produktiviteten, så som utbildningar, personlig träning, analys, rådgivning och gradering. 


 

Information Flow

Klicka här för att se bilden i större format


 

Processer för ökad produktivitet

Med Flow skapas processer för en hög produktivitet med stöd av hållbart underhåll och ledarskap, vilket i sin tur skapar en effektivare och konkurrenskraftig svensk industri. Samarbetet mellan SSG och DynaMate skapar en unik kompetens, där SSG bidrar med över 60 års erfarenhet med att skapa standardiserade lösningar för industrin, och DynaMate bidrar med coachning och utbildning inom total produktivitetsutveckling.

 


 

SSG Standard Solutions Group AB

 

Dynamate AB