Om SSG

Våra tjänster

SSG erbjuder standardiserade tjänster för svensk och internationell industri, så som utbildning, tekniska standarder och verktyg för logistik, underhåll och säkerhet. Vi har hjälpt industrin att bli effektivare i över 60 år.

SSGs tjänster finns inom våra fokusområden hållbarhet, arbetsmiljö och digitalisering och används av all typ av industri, så som inom processindustri, tillverkning, verkstad och livsmedel, men också de som arbetar för industrin, till exempel entreprenörer och leverantörer. Med stöd av SSG är ambitionen att göra industrin och dess omvärld mer effektiv, resurssnål och driftsäker.

Många av SSGs tjänster är webbaserade och tillgängliga jämt, dessutom på ett flertal språk. Till detta erbjuder SSGs tjänstesupport stöd vid behov under kontorstid.

Genom våra kommittéer samverkar industrin för att sätta nya standarder, ett unikt arbete som på ett hållbart sätt bidragit till industrins utveckling i över 60 år. Med kompetens och våra tjänster vill vi bidra till en industri i framkant och vara industrins självklara partner. Läs mer om hur vi arbetar.

Vårt tjänsteutbud finns presenterat i vänsterkant.