Kom i gång med SSG Entre

Vad är SSG Entre?
Hur kan jag gå en kurs?
Jag vet inte om mitt företag är registrerat/vem som är min administratör.
Vad kostar SSG Entre?
Hur kan jag gå en lokal kurs för en specifik anläggning?
Jag har klarat en kurs med godkänd resultat - vad händer nu?
Hur/när får jag mitt Accesskort?
Jag är administratör för mitt företag - vad är mina uppgifter och hur går jag till väga?

 


Vad är SSG Entre?

SSG Entre är en webbaserad säkerhetskurs för entreprenörer inom industrin. När du har tilldelats SSG Entre Grundkursen får du ett Accesskort som gäller i fem år (kursen behöver förnyas inom 3 år). Cirka 200 industrianläggningar i Sverige är anslutna och kräver SSG Entre Grundkurs för tillträde. Vissa anläggningar ställer krav på att man även gör en kurs med lokalt anpassad information.
Här kan du se vilka anläggningar som är anslutna till SSG Entre.

SSG Entre Grundkurs finns på svenska, engelska, finska, norska, tyska, polska, italienska och tjeckiska.

Hur kan jag gå en kurs?

För att komma åt kursen måste en administratör i det företag du tillhör registrera in dig som kursdeltagare. Du får sedan via e-post en kursdeltagarkod och loggar in med denna här. Du klickar på kursens namn för att starta den.

Jag vet inte om mitt företag är registrerat/vem som är min administratör

Om du är osäker på om ditt företag redan är registrerat kan du kontakta SSG Support. Företag måste ha en eller flera administratörer som har hand om registrering och administration av SSG-kurser.

Är ditt företag inte registrerat måste du först skicka in en anmälan via detta formulär. Den som skickar in registreringen blir företagets administratör och får behörighet att administrera SSG Entre-kurser. Företagsregistreringen är kostnadsfri.

Vad kostar SSG Entre?

Företagsregistreringen är kostnadsfri. SSG Entre kostar 900 kr + moms* per kursdeltagare.
I det ingår SSG Entre Grundkurs, lokala kurser och ett Accesskort. Accesskortet gäller i fem år.

*med reservation för prisändringar. Se aktuell prislista.

Hur kan jag gå en lokal kurs för en specifik anläggning?

Alla kurser behöver tilldelas av administratören på företaget för att kursdeltagare ska få tillgång att genomföra dem. När kursen är tilldelad hittar du den under "Mina kurser".  Klicka på en kurs och välj språk för att starta den. Alla lokala kurser ingår utan kostnad om du är registrerad för SSG Entre Grundkurs. Dessa läggs till på ditt befintliga Accesskort.

Jag har klarat en kurs med godkänt resultat - vad händer nu?

För att kursen ska gälla måste din administratör logga in och attestera (godkänna) kursen. När detta är gjort skapas ett Accesskortsnummer. Detta nummer kan du använda som intyg för godkända kurser fram tills att du får ditt Accesskort. Du kan se ditt Accesskortsnummer om du loggar in på denna sida.

Hur/när får jag mitt Accesskort?

Accesskortet skickas till företagets adress när du tilldelats en kurs första gången och ett foto på kursdeltagaren har laddats upp av administratören. Kontakta SSG Support om du inte fått ditt kort.

Jag är administratör för mitt företag - vad är mina uppgifter och hur går jag till väga?

Du behöver användarnamn och lösenord för att administrera kursdeltagare. Du kan återställa dem via inloggningssidan, kontakta SSG support om du behöver hjälp med detta. Administratören administrerar befintliga och registrerar nya kursdeltagare i administrationsverktyget.

För att registrera en ny person för kurser klicka på Användare i vänster meny och "Lägg till ny användare" och följ guiden. När du har registrerat en användare kan du tilldela kurser eller registrera fler användare. Vi rekommenderar att du först registrerar aktuella användare för att sedan tilldela eventuella kurser som ska genomföras*.

När du har registrerat en ny kursdeltagare får denna ett e-postmeddelande med sin kursdeltagarkod som han/hon loggar in med för att göra kurser.

Efter att en kursdeltagare har genomfört en kurs
måste du som administratör godkänna den för att den ska bli gällande. Det gör du också i administrationsverktyget. Klicka på Kurser i vänster meny och sedan på Godkänna kurser så ser du alla kurser som väntar på godkännande.

 

*Har kursdeltagaren varit registrerad i SSGs system förut får du en träff när du skriver in personnummer och klickar på sök. När personen är registrerad kan du gå in i kursöversikten och se om kursdeltagaren har några giltiga kurser eller om du måste tilldela eller förnya någon kurs.

Du är självklart alltid välkommen att kontakta vår support vid frågor!

Uppdaterad 2017-08-29