Vad är en personalliggare och vad ska den innehålla?

Vad är en personalliggare och vad ska den innehålla?

En personalliggare är en närvarolista som visar vilka som är verksamma i din lokal och när. Du måste enligt lag föra personalliggare om du bedriver verksamhet inom följande branscher:

  • restaurang
  • frisörbranschen
  • tvätteribranschen
  • byggbranschen, från och med 1 januari 2016

Reglerna för hur du ska föra personalliggare varierar mellan olika branscher, men innehåll och syfte är det detsamma.

Personalliggaren ska innehålla följande:

  • För- och efternamn samt personnummer för var och en som är verksam
  • Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Ett arbetspass är en sammanhängande period utan längre ledighet än normala pauser och matraster. (En verksam kan alltså arbeta flera arbetspass under samma arbetsdag.) Anteckna arbetstiden i direkt samband med att den verksamma börjar och slutar.


Kontakta SSG Support vid frågor.

Gå tillbaka till startsidan.

Blev du hjälpt av den här informationen?