Setting new standards.

SSG - Setting new standards.

Sedan närmare 60 år har SSG Standard Solutions Group arbetat med standardisering, rådgivning, information och utbildning.

Målsättningen är att företagets standardiserade tjänster ska bli det självklara valet för internationell processindustri.

Framgången för SSG beror framför allt på att fler än 500 tekniska experter är aktivt engagerade i företagets 60-tal kommittéer och arbetsgrupper. Internationellt är det unikt att konkurrenter på detta sätt samarbetar för att utveckla nya produkter och tjänster. Idén är att göra det om gemensamma problem för att nå gemensamma, standardiserade lösningar. Svårigheten och utmaningen är att genomföra detta, så att de deltagande företagen inte röjer affärshemligheter eller ägnar sig åt kartellsamverkan. För att garantera att så ej sker får varje deltagande företag underteckna Competition Guidelines.

Tillsammans skapar de medverkande företagen en bättre ordning. SSGs långa erfarenhet och tillvaratagandet av de samlade resurserna är organisationens unika styrka.

Det SSG gör är svårt och enkelt

Svårt därför att uppdraget är att hålla ordning på otroliga mängder information. Enkelt därför att SSG alltid har till uppgift att just göra det så enkelt som möjligt. Ta in all information och sedan vidareförädla den, så att andra i sin tur kan använda den. Det skapar enhetlighet, återanvändning av de lösningar som fungerar bäst, är kostnadsbesparande, ökar kvaliteten och säkerheten.

Standardisering och samarbete är framtiden. I dagens hårda internationella konkurrens måste vi alla bli effektivare. Därför är SSGs standarder och rekommendationer precis vad som behövs.

SSGs kunder får tillgång till renodlad och unik kunskap, som direkt kan användas i både det dagliga och långsiktiga arbetet. SSGs standarder underhålls och utvecklas av kommittéer och arbetsgrupper inom bygg och konstruktion, rörsystem, el, mekanik, instrument, ytskydd och säkerhet. Helheten finns just i den detaljerade noggrannheten. Filosofin är att göra rätt från början och att ständigt ligga steget före.