SSG-dagen 2013

Så arbetar SSG

SSG arbetar med att utveckla standardiserade tjänster av och för svensk industri.

Tjänsterna är sprungna ur SSGs tio kommittéer som består av bortemot 60 arbetsgrupper med totalt cirka 500 industriella experter med daglig och praktisk erfarenhet från internationell processindustri. Kommittéerna känner kontinuerligt av utvecklingen i industri, marknad och omgivande samhälle. I dessa kommittéer diskuteras problem och lösningar som finns i industrins vardag, något som SSG tar vidare.

SSG utvecklar, kommersialiserar, driver och förädlar sedan de industrigemensamma lösningarna, allt i syfte att göra de industrin säkrare, smidigare, mer tidsbesparande, mer resurs- och kostnadseffektiva och därmed även mer hållbar. SSGs arbete är därför djupt förankrat i svensk industri, och arbetar med målet att göra den mer effektivare och mer konkurrenskraftig.

Idag erbjuder SSG ett stort antal gemensamt framtagna tjänster till sina kunder inom industrin. Läs mer om våra tjänster.