Södra Cell Värö

"Vi måste våga mer och vara modigare vid våra rekryteringar"

2017-05-16 | Teknik, HSE, Inköp och Logistik, SSG, Arbetsmiljö, Hållbarhet, Digitalisering

Södra har investerat fyra miljarder kronor för utbyggnad av Södra Cell Värö. Expansionen innebär en ökning av produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa. 

Enligt vår ursprungliga plan kommer vi att ha full produktion under sommaren 2017, säger Gunilla Saltin, VD för Södra Cell. 

I investeringen ingår nytt renseri, kokeri- och massafabrik, utbyggd sodapanna, utbyggd indunstning, ytterligare en turbin, nytt kyltorn, ombyggd torkmaskin, ny mesaugn, utbyggd vedgård och logistik, rökgasrening och ny biologisk vattenrening. 

Utöver en ökad massaproduktion blir fabriken ännu mer energieffektiv. Södra Cell Värö var redan innan oberoende av fossila bränslen vid normal drift. Tack vare investeringen kan Södras leveranser av grön energi till samhället öka ytterligare. 

Positiv särbehandling 

En ökad digitalisering av arbetsplatser och arbetsmiljö har hela tiden varit i fokus under Södra Cell Värös hela expansionsprojekt. 

–Vi har bland annat gjort studiebesök på oljeplattformar och våra och ABBs slutsatser är att det arbetssätt vi redan idag har inom skogsindustrin är högt digitaliserat. Vi har naturligtvis kunnat gå ytterligare ett steg längre med hjälp av denna utbyggnad. Den stora utmaningen vi har framöver tror jag framför allt blir att externt beskriva arbetets attraktionsnivå, så att det kan locka människor – och då framför allt kvinnor och personer med utländsk härkomst – att vilja jobba i våra fabriker. Det här är numera en mycket attraktiv arbetsplats och  inte längre någon tung och smutsig arbetsmiljö, säger Gunilla Saltin och avslutar:

Vi måste jobba tillsammans inom skogsindustrin för att påverka bilden av branschen. Vi måste våga mer och vara lite modigare och fatta modigare beslut i våra rekryteringar. Om vi vill genomföra förändring när det gäller mångfalden måste vi hitta nya angreppssätt och rätt formuleringar, så att alla känner sig manade att söka.