Industri

Var med och tyck till! Aktuella mekan-standarder för revidering

2017-11-30 | SSG, Arbetsmiljö, Hållbarhet, Tjänster

Vi söker din åsikt! Tre standarder inom mekanområdet närmar sig en revideringspunkt. Behöver något ändras eller är de bra som de är?

Välkommen att ge Dina kommentarer på följande standarder:

Vi tar tacksamt emot dina kommentarer senast sista januari 2018. Planering gällande revideringsbehov kommer att sammanställas under februari.

Skicka kommentarerna till rickard.sjoblom@ssg.se