Industrimiljö

Uppdateringar inom SSG Standarder

2017-09-12 | SSG, SSGs kommittéer, SSG Ytskyddskommitté, Arbetsmiljö, Hållbarhet, Tjänster

En standard från SSG har uppdaterats efter arbete i kommittéerna.

SSG 1008 - Projektering och upphandling av styckvis varmförzinkning, har uppdaterats till utgåva fem. Standard är avsedd att användas som vägledning vid projektering och upphandling av styckvis varmförzinkning av järn- och stålprodukter, men ej vid varmförzinkning i kontinuerliga processer av tråd, band och rör. Anvisningarna utgår från SS-EN ISO 1461:2009, utgåva 2 med tillhörande nationell bilaga NA.